Studiul 2

Luni , 7 ianuarie 2013

 

3. Ce ni se spune în Geneza 1:1,2 despre prima zi?

Geneza 1

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

Putem desprinde numeroase idei din acest pasaj.

În primul rând, lumina a apărut la porunca lui Dumnezeu. Cuvântul Său are puterea de a determina starea, stadiul creaţiei Sale.

În al doilea rând, lumina era „bună”. Poate că ne întrebăm de ce spune textul că Dumnezeu „a văzut” lumina; mai încape oare îndoială că El vede totul? Ideea este că lumina creată de Dumnezeu era bună, chiar şi din perspectiva Sa. Noi ştim că lumina este bună, pentru că Dumnezeu a evaluat-o ca fiind bună.

O altă idee este că Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Lumina şi întunericul se află sub controlul Său şi ele nu Îi afectează activitatea sau cunoaşterea (Psalmii 139:12). Dumnezeu a dat nume perioadei de întuneric şi perioadei de lumină: le-a numit „zi” şi „noapte”. El are dreptul să dea nume perioadelor de timp, fiindcă El este Creatorul timpului. Fiind suveran asupra timpului, El nu este limitat de timp. Dimpotrivă, timpul depinde de El.

Psalmii 139

12. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.

O altă idee din acest pasaj este aceea că o zi este alcătuită dintr-o perioadă de întuneric şi o perioadă de lumină. S-a scris mult despre ce înseamnă „o zi” în istoria facerii lumii. Nu vom aborda deocamdată această chestiune, ci amintim aici doar că prima zi a fost compusă dintr-o perioadă de întuneric şi una de lumină, la fel ca astăzi.

De asemenea, lumina este unul dintre elementele care însoţesc prezenţa lui Dumnezeu. Nu avem motive să presupunem că ea a fostinventată” în prima zi, din moment ce Dumnezeu a existat înainte să fie creat pământul şi prezenţa Sa este în mod frecvent asociată cu lumina (1 Ioan 1:5, Apocalipsa 22:5). La crearea lumii, lumina a fost adusă pe
planeta care până atunci fusese întunecată.

1 Ioan 1

5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.

Apocalipsa 22

5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.

Cum a fost posibil să existe zi şi noapte înainte de apariţia soarelui în istoria creării lumii noastre? Nu avem niciun dubiu că Moise făcea legătura între soare şi lumina zilei. În ciuda acestui lucru, el aminteşte de lumină şi de întuneric în prima zi. Probabil că Dumnezeu i-a oferit anumite cunoştinţe despre crearea lumii pe care noi, deocamdată, nu le avem, cunoştinţe pe care nu le putem obţine prin studiul naturii.

De ce nu ar trebui să fim surprinşi de faptul că unele lucruri legate de lucrarea lui Dumnezeu de a crea rămân o taină?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO