„Cel ce o opreşte”(2 Tesaloniceni 2:5-7)

Studiul 12

Marti , 18 septembrie 2012

 

3. Care erau cele două caracteristici ale stării lumii la data aceea? Ce ne spune aceasta despre marea luptă? 2 Tesaloniceni 2:6,7

2 Tesaloniceni 2

6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.

Dacă unim aceste versete cu cele anterioare, observăm că Pavel prezintă aici cele trei etape ale istoriei de la „vremea lui” până la sfârşit.  Ultima etapă începe la revenirea lui Isus. Înainte de etapa aceasta, este  etapa descoperirii omului fărădelegii (vers. 3), numit şi „acel nelegiuit”  (vers. 8). Iar înainte de etapa descoperirii, este etapa tainei şi a „opririi”  (vers. 6,7).

Deşi ne-am dori foarte mult să înţelegem pe deplin ce vrea Pavel să  spună aici, există unele neclarităţi. Puterea care opreşte este la genul neutru (deci este un obiect) în versetul 6 şi la genul masculin (deci este o  persoană) în versetul 7. Cel Nelegiuit (genul masculin, vers. 8 ) apare la  neutru în versetul 7 („taina fărădelegii”) şi nu este clar (vers. 7) nici dacă puterea care îl opreşte este dată la o parte sau are autoritatea de a se da  singură la o parte (traducerea corectă ar fi „până când el este dat din  cale”).

Cine este „cel ce o opreşte” sau „puterea care o opreşte” din aceste versete? „Cel ce o opreşte” exista pe timpul lui Pavel; susţinea legea (o putere  care opreşte nelegiuirea, vers. 7); avea de îndeplinit o misiune divină; şi  era suficient de puternic pentru a împiedica lucrarea lui Satana (vers. 9).

4. Potrivit altor pasaje din Noul Testament, ce anume opreşte a doua ve-nire a lui Isus? Matei 24:14; Marcu 13:10; Apocalipsa 14:6,7.

Matei 24

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Marcu 13

10. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

În mare parte din Noul Testament, evenimentele premergătoare reve-nirii lui Isus sunt prezentate ca având loc după proclamarea finală a Evangheliei. În acest caz, putem deduce că Dumnezeu Însuşi este „cel ce o  opreşte”, cel care împiedică derularea evenimentelor finale până când toţi  oamenii au ocazia de a auzi Eva

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO