Studiul 1

Miercuri , 4 ianuarie 2012

Biblia ne arată clar că Dumnezeu este unul singur (echad), dar ne vorbeşte şi despre pluralitate, despre mai multe Persoane ale Dumnezeirii. Specialiştii şi cercetătorii Bibliei care au trăit de-a lungul mileniilor au găsit în multe texte din Vechiul Testament dovezi puternice despre pluralitatea Dumnezeirii. Acest adevăr este pe deplin revelat şi în Noul Testament.

8. Cum ni se descoperă în Scriptură pluralitatea Dumnezeirii? Gen. 1:26,27

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Această alăturare a pluralului şi singularului, care apare atunci când se face referire la Dumnezeu, se mai întâlneşte şi în Geneza 11:7,8, cu ocazia construirii turnului Babel. Cel care vorbeşte este „Domnul”, însă, când Se referă la Sine, vorbeşte ca despre un grup de persoane („Noi”).

Geneza 11

7. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”
8. Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea.

9. Cum ni se descoperă pluralitatea Dumnezeirii în Isaia 6:8?

Isaia 6

8. Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

10. Ce spune Petru despre Domnul Isus în predica pe care o susţine în Ziua Cincizecimii? Fapte 2:33

Fapte 2

33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Petru, un evreu credincios monoteist, proclamă divinitatea deplină a lui Hristos, care, în acel moment, Se afla în cer. În scrisoarea sa către exilaţii evrei împrăştiaţi din cauza persecuţiei, Petru ne aduce încă o dată dovezi despre Trinitate. (Vezi 1 Petru 1:1-3.)

1 Petru 1

1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,
2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie

11. Cum include Pavel pluralitatea lui Dumnezeu în descrierea procesului mântuirii? 2 Cor. 1:20-22 (Vezi şi 2 Cor. 13:14.)

2 Corinteni 1

20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
21. Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu.
22. El ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

2 Corinteni 13

14. Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.

Cu mintea noastră finită şi decăzută, nu putem înţelege pe deplin această învăţătură. Dar e oare de mirare acest lucru? Doctrina aceasta se referă la natura lui Dumnezeu, Creatorul universului. Ar fi o nesăbuinţă din partea noastră să credem că putem să-L înţelegem pe deplin, mai ales că noi, oamenii, nu înţelegem decât prea puţine lucruri „pe deplin”. Gândeşte-te la un lucru foarte „simplu” şi întreabă-te câte aspecte ale acelui lucru nu reuşeşti să le pricepi. Atunci ce putem să spunem despre cunoaşterea naturii lui Dumnezeu Însuşi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO