Studiul 8

Vineri , 18 noiembrie 2011

În consiliul ceresc, s-a luat măsura ca oamenii, deşi păcătoşi, să nu  piară în neascultarea lor, ci, prin credinţa în Hristos ca Înlocuitor şi Garant  al lor, să devină aleşii lui Dumnezeu, rânduiţi mai dinainte să fie înfiaţi  prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale. Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi; pentru că au fost luate toate măsurile prin oferirea  singurului Său Fiu ca preţ de răscumpărare pentru om. Cei care vor pieri  vor pieri pentru că refuză să fie înfiaţi de Dumnezeu, prin Isus Hristos.  Mândria îl împiedică pe om să accepte măsurile luate pentru mântuire.  Însă meritul omului nu va face ca sufletul să fie acceptat în prezenţa lui  Dumnezeu. Lucrul care îl va face pe om să fie primit de Dumnezeu este  harul lui Hristos atribuit omului prin credinţa în Numele Său. Nu putem  lua faptele sau avântul de moment al emoţiilor drept dovadă că suntem  aleşii lui Dumnezeu, fiindcă aleşii Săi sunt aleşi prin Hristos.” – Ellen G. White, „Chosen in Christ”, Signs of the Times, 2 ian. 1893

Întrebări pentru discuţie

1. Ce înseamnă şi ce nu înseamnă să fim ca nişte copilaşi în umblarea  noastră cu Domnul? Ce trăsături ale copiilor trebuie să imităm în ceea  ce priveşte credinţa noastră şi relaţia noastră cu Dumnezeu? Care sunt  extremele de care trebuie să ne ferim?

2. De ce sunt oamenii speriaţi de ideea de har, de mântuirea doar prin  credinţă? De ce unii oameni ar prefera să îşi câştige ei înşişi mântuirea,  dacă lucrul acesta ar fi posibil?

3. Reluaţi, în cadrul grupei, discuţia pe marginea întrebării finale de la  secţiunea de joi. Care sunt pericolele de care trebuie să ne ferim ca  adventişti de ziua a şaptea pentru a nu ne întoarce în robia din care am  fost eliberaţi? E posibil să ni se întâmple aşa ceva? De unde ştim dacă  ni s-a întâmplat lucrul acesta? Cum putem regăsi libertatea?

Rezumat: Prin Hristos, noi am fost adoptaţi în familia lui Dumnezeu  ca fii şi fiice ale Sale. Fiind copiii Săi, noi avem acces la toate drepturile şi  privilegiile pe care le conferă această înrudire. A ne raporta la Dumnezeu  doar prin prisma regulilor şi a legilor ar fi o nesăbuinţă din partea noastră.  Este ca şi cum un fiu ar dori să renunţe la statutul lui şi la moştenirea lui  pentru a deveni rob.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO