Studiul 13

Vineri , 23 septembrie 2011

Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolele „Conflictul care se apropie”, „Ultima avertizare” şi „Sfârşitul luptei”.

Închinarea înseamnă a ne pleca până la pământ înaintea Făcătorului nostru, recunoscând şi mărturisind sfinţenia Sa şi faptul că noi suntem nişte fiinţe create. Ea înseamnă supunerea faţă de suveranitatea Sa, ca răspuns la prezenţa Sa măreaţă.” – articol scris de Richard M. Davidson, Worship in the Old Testament (folosit cu permisiunea autorului), pag. 3

„Psalmistul declară: «Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă tremurând» (Ps. 2,11). Când ne închinăm, recunoaştem măreţia extraordinară şi puterea infinită a Împăratului; ne aducem aminte că Dumnezeu «este un foc mistuitor» (Deut. 4,24; Evr. 12,29), un foc care ne-ar arde pe loc, dacă nu am beneficia de jertfa înlocuitoare a lui Isus care a fost «mistuit» pe altarul Calvarului în locul nostru.

Astfel, închinarea noastră va menţine echilibrul între bucurie şi veneraţie. Va fi o bucurie sfântă. Închinarea noastră trebuie să fie deosebit de solemnă, dar şi plină de bucurie.” – articol scris de Richard M. Davidson, profesor la Universitatea Andrews, Worship in the Old Testament (folosit cu permisiunea autorului), pag. 30

Cei răscumpăraţi înalţă o cântare de laudă care răsună prin bolţile cerului: «Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!» (vers. 10) [din Apocalipsa 7]. […]

În toată mulţimea aceea strălucită, nu se găseşte nimeni care să-şi atribuie mântuirea, ca şi când ar fi biruit prin propria putere şi bunătate. Nu se spune nimic despre ceea ce a făcut sau a suferit vreun om; ci refrenul fiecărei cântări, cheia fiecărui imn este: «Mântuirea este a Dumnezeului nostru şi a Mielului” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 665

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în cadrul grupei despre Planul de Mântuire, despre minunea întrupării, despre viaţa fără păcat a lui Domnului Isus, despre moartea Sa în locul nostru şi despre făgăduinţa revenirii Sale. De ce merită Domnul Hristos închinarea?

2. Cum ne închinăm Domnului în celelalte zile ale săptămânii? Dacă nu ne închinăm Domnului în fiecare zi, putem să ne închinăm Lui cu adevărat în Sabat? Argumentaţi răspunsul.

3. La ce lucruri „bune” suntem tentaţi să ne închinăm?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO