Studiul 4

Vineri , 22 iulie 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolele „Cortul şi serviciile lui”, „Păcatul lui Nadab şi Abihu”, „Legea şi legămintele” şi Parabolele Domnului Hristos, capitolul „Via Domnului”.

Deasupra tronului milei se afla Şechina, manifestarea prezenţei divine, iar dintre heruvimi, Dumnezeu făcea cunoscută voia Lui. Soliile divine erau uneori aduse la cunoştinţa marelui-preot printr-o voce din nor. Alteori, o lumină se odihnea asupra îngerului din dreapta, ceea ce însemna aprobare sau primire, sau o umbră, un nor, se aşeza pe cel din stânga, pentru a descoperi dezaprobarea sau respingerea.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 349

În ei [poporul Său] Domnul a plănuit să locuiască în plinătatea Sa în această lume; nu doar la modul general, prin locuirea într-un cort; ci prin luarea în stăpânire a vieţii lor într-un mod atât de complet, încât să le arate, şi prin ei să-i arate lumii, în ce fel avea Mesia să fie locaşul lui Dumnezeu.” – F. C. Gilbert, Practical Lessons From the Experience of Israel for the Church of Today (Concord, Mass.: Good Tidings Press, 1902), pag. 351

Întrebări pentru discuţie

1. Cum îi putem ajuta pe ceilalţi să înţeleagă că aducerea zecimii şi a darurilor este un act de închinare? Ce compromitem atunci când nu aducem zecimea şi darurile?

2. Când analizăm serviciile noastre divine, observăm că ele sunt mai degrabă reci, formale, sterile şi lipsite de bucurie sau, dimpotrivă, sentimentale, înclinate spre accentuarea trăirilor interioare şi a emoţiilor? Sau am reuşit să găsim calea de mijloc între aceste două extreme? Discutaţi.

3. În încercarea de a ajunge la inimile oamenilor nereligioşi, unele biserici şi-au schimbat în mod radical serviciile divine. Lucrul acesta poate fi foarte pozitiv, dar care sunt pericolele de care trebuie să se ferească (ex. compromisul, ajustarea adevărurilor biblice esenţiale)?

4. În unele servicii divine, s-au perpetuat anumite ritualuri, motiv pentru care unii nu doresc să accepte nicio schimbare. Cum ai răspunde la afirmaţia: „Aşa am făcut întotdeauna”?

5. Sanctuarul pământesc era un locaş sfânt, în care locuia Dumnezeu Însuşi. Israeliţii trebuiau să îşi exprime bucuria când veneau acolo. Ce lecţii importante despre închinare învăţăm de aici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO