În Sanctuar, la umbra aripilor Sale

Studiul 7

Joi , 12 mai 2011

7. Ce dorinţă exprimă David în Psalmul 61,4?

Psalmii 61

4. Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale.

Anvergura aripilor unor vulturi este de aproape trei metri. Sub ele se adăpostesc foarte bine puii de vultur. Tot la fel, oamenii care părăsesc păcatul se pot adăposti la umbra aripilor îndurării lui Dumnezeu, oricât de greu ar fi păcătuit. Totuşi, deşi vinovăţia este ştearsă complet, consecinţele păcatului nu pot fi îndepărtate. David a trăit această experienţă amară de patru ori: la moartea a trei dintre fiii lui şi atunci când Tamar, fiica lui, a fost violată de Amnon, fratele ei vitreg.

8. De ce s-a adăpostit David la umbra aripilor lui Dumnezeu? Ce se aştepta să găsească acolo? De care lucruri ne ocrotesc aripile Lui? Ps. 17,8; 36,7; 57,1.

Psalmii 17

8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale

Psalmii 36

7. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.

Psalmii 57

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.

La umbra aripilor lui Dumnezeu găsim bunătate, îndurare şi adăpost. Viaţa vulturilor subliniază acest adevăr în mod impresionant: masculul îşi învaţă puiul să zboare purtându-l în spinare până la înălţimi mari; după aceea, se înclină, iar puiul cade în gol, rostogolindu-se şi dând din aripi agitat; tatăl coboară înaintea lui şi îl prinde pe aripi, după care îl duce iar sus. Oricât de jos am cădea, Dumnezeu este mereu lângă noi ca să ne prindă pe aripile Sale şi să ne ducă din nou sus. El transformă căderile noastre în ocazii în care ne învaţă cum să zburăm. Dacă ne pocăim la fel ca David, după ce am căzut, vom fi mai aproape de Dumnezeu decât înainte de cădere.

Probabil că aceste cunoştinţe despre viaţa vulturilor l-au inspirat pe David să scrie Psalmul 61, în care aminteşte despre adăpostul aripilor lui Dumnezeu. Se presupune că el a compus acest psalm în perioada în care Absalom i-a uzurpat tronul. El cere ca bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu să vegheze asupra lui, făcând probabil referire la capacul ispăşirii (milostivitorul sau tronul harului) din Sanctuar. Acolo se afla chivotul legământului lui Dumnezeu cu poporul Său, iar de o parte şi de alta a chivotului erau heruvimii ale căror aripi stăteau întinse peste Lege – transcrierea caracterului lui Dumnezeu. David îşi exprimă aici dorinţa de a locui, prin credinţă, împreună cu Dumnezeu în Sanctuarul Său, având sufletul înveşmântat în lumina transformatoare a dragostei Sale.

Psalmii 61

1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.) Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea!
2. De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
3. Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.
4. Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – (Oprire)
5. Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi juruinţele, Tu îmi dai moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.
6. Tu adaugi zile la zilele împăratului: lungească-i-se anii pe vecie!
7. În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!
8. Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău, şi zi de zi îmi voi împlini juruinţele.

Poate că, deşi ţi-ai reconsacrat viaţa lui Dumnezeu, suferi chiar acum consecinţele unui păcat: înstrăinare, exil, boală, durere sufletească. Ce speranţă ne oferă adăpostirea sub aripile lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO