Studiul 6

Vineri , 06 mai 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, cap. „Set şi Enoh”; Profeţi şi regi, cap. „De la Izreel la Horeb”, „Ce faci tu aici, Ilie?” şi „În duhul şi puterea lui Ilie”.

Ilie, care fusese luat la cer fără să fi văzut moartea, îi reprezenta pe aceia care vor fi în viaţă pe pământ la a doua venire a lui Hristos şi care vor fi «schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiţă», «când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire» (1 Cor. 15,51-53). Isus a fost îmbrăcat cu lumina cerească, aşa cum Se va arăta «a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea», când El «va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri» (Evrei 9,28; Marcu 8,38).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 422

Întrebări pentru discuţie

1. Ce putem face în mod practic pentru a distinge acel „susur blând şi subţire” al vocii lui Dumnezeu? Ce lucruri din viaţa noastră ne împiedică să auzim glasul Său? Cum ne împiedică păcatul săvârşit de bunăvoie să auzim glasul Său?

2. Când suntem disperaţi şi descurajaţi, cum putem avea convingerea că Domnul este aproape de noi şi că veghează asupra noastră?

3. Ilie i-a încredinţat mantaua sa lui Elisei, ca semn că Elisei avea să fie succesorul lui. Cum putem să ne asigurăm că îi încredinţăm răspunderea unui om vrednic de chemarea primită?

4. Discutaţi în cadrul grupei semnificaţia textului de memorat. Ce învăţăm din el despre adevărata pocăinţă?

5. În studiile din trimestrul acesta, despre haine şi veşminte, am început să analizăm foarte multe simboluri. Ce sunt simbolurile, cum le putem interpreta, ce semnificaţii le dăm şi ce legătură au ele cu noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO