Lumea lui Baruc era construită în jurul realităţilor politice, economice şi religioase care existau la data aceea. Din punct de vedere politic, ţara lui Iuda era exasperată sub jugul babilonian. Curentele naţionaliste puternice afectau toate cercurile societăţii. Oamenii voiau să fie eliberaţi de sub dominaţia Babilonului. Din punct de vedere economic, lucrurile mergeau destul de bine, cel puţin pentru o parte a populaţiei, care se îmbogăţea prin exploatarea celor săraci. Desigur, în Iuda exista un sistem religios care ar fi trebuit să stea la temelia societăţii.

1. Care sunt câteva dintre problemele morale şi spirituale cruciale cu privire la care erau avertizaţi oamenii? Ieremia 7,1-11. Ce paralele am putea să facem cu situaţia din zilele noastre? Ce se spune în vers. 4 şi ce lecţii putem învăţa noi?

Numele lui Baruc înseamnă „Un om binecuvântat”, iar Baruc pare să fie binecuvântat. El era scrib, ceea ce înseamnă că era un om foarte educat. Se pare că provenea dintr-o familie de scribi şi avea relaţii de familie bune.

Nu ni se spune cu exactitate cum a ajuns Baruc în slujba preotului şi profetului Ieremia. Probabil că a fost atras de legătura fermă a lui Ieremia cu Dumnezeu. Într-adevăr, idealul social, politic şi economic pe care îl predica Ieremia avea la bază descoperirea lui Dumnezeu. Lui Ieremia nu îi era frică să stea de partea Cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă faptul acesta era considerat incorect din punct de vedere politic. Prin viziunile lui, Ieremia avea o înţelegere pătrunzătoare şi unică a lipsei de temeinicie a structurilor în care se încredea societatea lui şi a fost chemat de Domnul să-i avertizeze pe oameni cu privire la urmările faptelor lor, dacă nu aveau să îşi schimbe căile. Probabil că dorinţa de a lua parte la lucrarea aceasta l-a determinat pe Baruc să-şi îndeplinească rolul lui special.

Citeşte din nou Ieremia 7,1-11. Cum ar putea să se aplice aceste cuvinte la relaţia ta cu Domnul? Ce lucruri din viaţa ta trebuie să fie corectate? Care ar fi „minciunile” în care ai putea să te încrezi? Ce alţi „dumnezei” ai putea să ai? Cât de sincer eşti cu tine însuţi?

Ieremia 7

1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului:
2. „Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: „Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!
3. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”
5. Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
7. numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
8. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic.
9. Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…
10. Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: „Suntem izbăviţi!”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!
11. Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu o peşteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO