1. La ce se referă Pavel, marele învăţător al mântuirii numai prin credinţă, când face afirmaţia din 2 Tim. 4,7?

2 Timotei 4

7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.

Oamenii din toate timpurile au fost fascinaţi de atletism şi mulţi s-au minunat de realizările atleţilor. Cine nu i-a invidiat niciodată pentru ceea ce realizează cu trupurile lor? Şi totuşi, dincolo de capacităţile lor înnăscute, cei mai mulţi dintre ei au ajuns la performanţe numai printr-un efort stăruitor.

Odată, cineva l-a întrebat pe un campion la atletism dacă ar putea să devină şi el un mare atlet. Campionul i-a răspuns: „Desigur, tot ce trebuie să faci este să alergi zilnic 24 km, şase zile pe săptămână, iar în ziua a şaptea, să alergi 40 km. Fă aşa timp de un an şi vei avea şanse să devii un mare atlet.

2. Biblia compară adesea viaţa de credinţă cu efortul pe care îl depun atleţii. Care este ideea de bază din următoarele texte? Ai experimentat personal semnificaţia lor? 1 Cor. 9,24-27; Fil. 3,12-14; 2 Tim. 2,3-5

1 Corinteni 9

24 Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!
25 Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji.
26 Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.
27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Filipeni 3

12 Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14 alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

2 Timotei 2

3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
4 Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.
5 Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.

Adesea, oamenii se uită la faţa atleţilor şi a cicliştilor şi îşi fac o impresie greşită despre cât de mult (sau puţin) se distrează ei în timpul cursei. Uneori li se pare că efortul lor este o pedeapsă. Există totuşi multe beneficii care decurg din adoptarea unui program regulat de exerciţii. Vom discuta despre aceasta în timpul săptămânii. Beneficiile decurg din executarea cu hotărâre a exerciţiului şi din disciplina necesară îndeplinirii lui. Există reguli care trebuie respectate – prima: un program regulat este esenţial. Trebuie să existe şi un scop, şi uneori, o răsplată.

Principiile acestea sunt valabile atât pentru sănătatea spirituală, cât şi pentru cea fizică. Pentru a fi în „formă” din punct de vedere spiritual, trebuie să ne concentrăm atenţia asupra lui Isus. Trebuie să citim din Cuvântul Său, să ne rugăm şi să medităm. Sunt atât de multe lucruri care ne distrag atenţia. Printre ele se numără şi cauze nobile – serviciul, studiile sau chiar activităţile de la biserică. Însă, dacă dorim să încheiem cursa în forţă, trebuie să renunţăm la activităţile şi la lucrurile care ne împiedică să creştem în har şi să ne organizăm priorităţile.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO