Comunicarea dintre membri (2 Ioan 12,13)

Versetele 12 şi 13 constituie încheierea celei de-a doua epistole a lui Ioan. Ele alcătuiesc concluzia scrisorii şi ne arată cât de preocupat era Ioan de ascultătorii lui şi cât de dornic era să se întâlnească personal cu aceşti credincioşi.

8. Citeşte 2 Ioan 12,13. Ce avantaje prezintă discuţia directă, faţă către faţă, în comparaţie cu comunicarea prin scrisori? Ce idee ne transmit cuvintele „bucuria noastră să fie deplină”, dacă ţinem seama de dorinţa lui de a-i vedea? Vezi şi Fapte 2,42-47.

2 Ioan

12 Aş avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
13 Copiii surorii tale alese îţi trimit sănătate. Amin.

Faptele apostolilor 2

42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
44 Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Mesajul pe care ni-l transmite Ioan aici este impresionant. Când vorbeşte despre antihrişti, Ioan nu lasă loc la negocieri sau compromis. Aceasta ne aminteşte de atitudinea pe care a avut-o Pavel când le-a scris galatenilor (Gal. 1,6-9).

Galateni 1

6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie.
7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8 Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
9 Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

Probabil că Ioan avea posibilitatea să transmită oral acest mesaj, însă există şi câteva avantaje pe care le prezintă comunicarea în scris:

• Scrisorile din partea apostolilor erau considerate a fi mai importante şi a avea mai multă autoritate şi erau luate în serios.

• Scrisoarea putea să ajungă la destinatari înainte ca expeditorul să aibă posibilitatea să îi viziteze personal. O situaţie de urgenţă necesita un răspuns rapid.

• Mesajul a fost păstrat şi transmis şi altor biserici care treceau prin situaţii asemănătoare şi generaţiilor următoare. De altfel, Ioan a cerut ca scrisoarea să fie transmisă şi altei biserici (vers. 13).

• Scrisoarea poate fi întocmită cu mai multă atenţie şi poate fi mai concisă decât o prezentare orală.

• Duhul Sfânt l-a inspirat să consemneze mesajul în scris.

În pofida acestor avantaje, Ioan dorea totuşi să se întâlnească faţă către faţă cu credincioşii.

De ce este atât de important contactul faţă către faţă pentru dezvoltarea relaţiilor? Care sunt avantajele acestui tip de contact personal? Ce exemple de contact personal ne-a dat Domnul Isus? Cum putem să ne îmbunătăţim comunicarea directă cu ceilalţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO