Experimentarea Cuvântului vieţii

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Deut. 4,1-4; 1 Cor. 15,4-8; 1 Ioan 1,1-4.5; Apoc. 19,13.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1,3)

Un om este acuzat de crimă şi chemat la judecată. El vociferează şi declară că este nevinovat, că nu a făcut nimic şi că nici măcar nu se afla în locul respectiv când a avut loc crima. Argumentele lui par convingătoare. Am fi înclinaţi să îl credem pe cuvânt.

Însă vin martorii. Ei confirmă, rând pe rând, acelaşi lucru: ei l-au văzut pe acuzat la locul crimei şi, mai mult chiar, l-au văzut (sau l-au auzit) când a comis crima. Deşi detaliile diferă de la o persoană la alta, în funcţie de locul în care se aflau martorii în momentul acela, mărturiile lor sunt copleşitoare, dovedindu-i vinovăţia.

În mod asemănător, Ioan îşi începe scrisoarea cu declaraţia că face parte din cercul martorilor care L-au văzut pe Mântuitorul şi au trăit alături de El şi că, prin urmare, poate să le împărtăşească şi altora informaţiile pe care le-a obţinut direct.

O privire asupra studiului

De ce este Isus „Cuvântul vieţii”? De ce îşi începe Ioan scrisoarea cu aceste cuvinte? Cum putem noi să fim martorii direcţi ai lui Isus Hristos? Care este rolul părtăşiei cu comunitatea în viaţa creştinului?

Pentru studiul Bibliei la rând: Psalmi 111Proverbe 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO