În societatea în care a trăit şi a lucrat Domnul Isus, femeile erau ţinute, în general, în afara vieţii publice. La închinarea din Sabat, ele erau nişte simple privitoare, nu participante active. Bărbaţii aveau restricţii legate de cât de mult să stea de vorbă cu o femeie în public, chiar dacă era vorba despre propria soţie. Domnul Isus a adoptat o altfel de atitudine. Ca şi bărbaţii, femeile erau copiii Săi preaiubiţi. El a murit şi pentru ele, în aceeaşi măsură în care a murit pentru bărbaţi. Cu toate că rabinilor vremii nu le era îngăduit să înveţe şi femei, Domnul Isus a făcut bucuros acest lucru. Într-o ocazie, Maria, sora lui Lazăr, s-a aşezat la picioarele Lui ca un învăţăcel (Luca 10,38-42). Prejudecăţile împotriva femeilor afectau orice aspect al vieţii. Bărbaţilor le era îngăduit să divorţeze de soţiile lor, chiar şi pentru cele mai mici ofense şi neplăceri, dar femeilor nu le era îngăduit să divorţeze de soţii lor nici măcar pentru cele mai grave prejudicii. Domnul Isus a avut cuvinte aspre de spus cu privire la practicile de atunci legate de divorţ, pentru că femeile erau tratate ca şi când ar fi fost nişte simple obiecte aflate în proprietatea bărbaţilor (Matei 19,3-8).

1. În două capitole din Evanghelia lui Luca, Domnul Isus încalcă legile legate de atingerea de femeile necurate din punct de vedere ceremonial. Care sunt aceste situaţii? Luca 7,37-39; 8,41-55. Ce principii crezi că L-au determinat pe Domnul Isus să încalce aceste reguli ceremoniale? Cum se aplică aceste principii astăzi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Când a fost pe pământ, Domnul Isus a doborât barierele omeneşti, pământeşti. Aşa cum spunea apostolul Pavel: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod – nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3,28).

Ce prejudecăţi cultivi încă împotriva vreunui grup de oameni? Cum poţi recunoaşte aceste prejudecăţi? Cum le poţi învinge?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO