Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
Proverbele 22:6

Ascultă ediția audio aici.

Cunoașterea lui Dumnezeu așa cum este descoperită în Cuvântul Său este cunoașterea pe care trebuie să le-o insuflăm copiilor noștri. De la primele sclipiri ale rațiunii, ei trebuie să cunoască Numele și viața lui Isus. Primele lor lecții ar trebui să-i învețe că Dumnezeu este Tatăl lor. Prima lor pregătire ar trebui să fie aceea a ascultării iubitoare. Cuvântul lui Dumnezeu să le fie citit și repetat cu respect și iubire, în părți potrivite pentru înțelegerea lor și adaptate pentru a le trezi interesul. Și, mai presus de orice, să învețe despre dragostea Sa descoperită în Hristos și despre marea ei lecție: „Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții” (1 Ioan 4:11).

Pregătirea din cămin ar trebui întregită prin lucrarea școlii. Dezvoltarea întregii ființe, fizică, intelectuală și spirituală, și lecțiile de slujire și jertfire de sine ar trebui avute în vedere neîncetat.

Mai presus de oricare alt mijloc, slujirea pentru Hristos prin lucrurile mărunte ale experienței de fiecare zi are puterea de a modela caracterul și de a orienta viața spre frumusețea lucrării altruiste. Este lucrarea părintelui și a dascălului aceea de a trezi acest spirit, de a-l încuraja și a-l călăuzi corect. Nu li se poate încredința o lucrare mai importantă. Spiritul de slujire este spiritul cerului și îngerii se vor alătura fiecărui efort de a-l dezvolta și încuraja.

O asemenea educație trebuie să fie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Numai aici sunt date principiile ei în toată plinătatea lor. Biblia ar trebui să fie temelia studiului și învățăturii. Cunoașterea esențială este o cunoaștere a lui Dumnezeu și a Celui pe care L-a trimis.

Toți cei care caută să lucreze în armonie cu planul de educație al lui Dumnezeu vor avea sprijinul harului Său, prezența Sa continuă, puterea Sa păstrătoare. El spune fiecăruia: „Întărește-te și îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine.” „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Iosua 1:9,5) (Divina vindecare, pp. 460, 401, 405).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO