Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 3:16

Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi.
Efeseni 5:2

Ascultă ediția audio aici.

Dacă iubim, vom dărui. „N-a venit să I Se slujească, ci El să slujească” (Matei 20:28) – aceasta este marea lecție pe care avem datoria să o învățăm și să o predicăm.

Tinerii să se lase pătrunși de gândul că ei nu își aparțin. Ei Îi aparțin lui Hristos. Ei sunt răscumpărați cu sângele Său, sunt pretinși de iubirea Sa. Ei trăiesc pentru că El îi păstrează prin puterea Sa. Timpul lor, tăria și calitățile lor sunt ale Lui, pentru a fi dezvoltate, educate și folosite pentru El.

Alături de ființele angelice, familia omenească, făcută după chipul lui Dumnezeu, este cea mai nobilă din toate lucrările create. Dumnezeu dorește ca membrii ei să devină tot ceea ce El a făcut cu putință ca ei să fie și să-și folosească puterile pe care li le-a dat în modul cât mai eficient posibil.

Viața este sfântă și reprezintă un mister. Ea este manifestarea lui Dumnezeu Însuși, Izvorul oricărei vieți. Ocaziile ei sunt prețioase și ar trebui folosite cu seriozitate. Odată pierdute, acestea sunt pierdute pe vecie. … Noi ne aflăm aici cu un scop. Dumnezeu ne-a dat planul Său pentru viețile noastre și El dorește ca noi să atingem standardul cel mai înalt de dezvoltare.

El dorește ca noi să creștem continuu în sfințenie, în fericire și în măsura în care putem fi folositori. Toți oamenii au calități pe care trebuie să fie învățați să le vadă ca fiind înzestrări sacre, să le aprecieze ca daruri de la Domnul și să le folosească așa cum se cuvine. El dorește ca tinerii să cultive fiecare putere a ființei și să folosească orice facultate. El dorește ca ei să se bucure de tot ce este prețios în această viață, să fie buni și să facă binele, strângându-și o comoară în ceruri pentru viața viitoare.

Ambiția lor ar trebui să fie aceea de a excela în tot ce înseamnă altruism, tot ce este înalt și nobil. Să privească la Hristos ca la un Model după care urmează să fie formați. Ei trebuie să nutrească ambiția sfântă pe care El a descoperit-o în viața Sa – ambiția de a face lumea mai bună, atâta timp cât le este dat să trăiască în ea. Aceasta este lucrarea la care sunt chemați. (Divina vindecare, pp. 396–398).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO