Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.”
Luca 11:1

Ascultă ediția audio aici.

 

Sunt anumite condiții de îndeplinit, pe baza cărora putem aștepta ca Dumnezeu să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre. Prima dintre aceste condiții este să simțim nevoia după ajutorul Său. El ne-a făgăduit că „va turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat” (Isaia 44:3). Aceia care flămânzesc și însetează după neprihănire, care tânjesc după Dumnezeu, pot fi siguri că vor fi săturați. Inima trebuie deschisă influenței Duhului Sfânt, căci altfel binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi primită. 

Marea noastră nevoie de ajutor este ea însăși un argument care pledează în modul cel mai elocvent în favoarea noastră. Dar Dumnezeu trebuie căutat și rugat ca El să facă toate aceste lucruri pentru noi. El spune: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi” (Matei 7:7). …

Dacă păstrăm nelegiuire în inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi, dar rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când am îndreptat tot ce știm că a fost rău, putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Meritele noastre nu ne vor recomanda niciodată bunăvoinței lui Dumnezeu, ci numai meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui; sângele Său va fi acela care ne va curăți. Totuși, și noi avem o lucrare de făcut, și anume, să împlinim condițiile care se cer pentru a fi primiți de Dumnezeu. 

Un alt element al rugăciunii cu succes este credința. … Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „… orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și-l veți avea” (Marcu 11:24). Îl credem noi oare pe Dumnezeu pe cuvânt? 

… Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuși să ne prindem tare de făgăduințele care ne sunt date, căci timpul răspunsului va veni cu siguranță și vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire (Calea către Hristos, pp. 95–96).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO