Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari.
Luca 16:10

Ascultă ediția audio aici.

Se pierde mult timp cu dorința de a face un lucru măreț, o lucrare extraordinară, în timp ce sunt pierdute din vedere îndatoririle aflate la îndemână, a căror împlinire ar face viața frumoasă. Viața care este creștină acasă va fi creștină și la biserică. Neglijarea îndatoririlor mici din efortul de a face o lucrare măreață ruinează viața multor oameni (Manuscript 19, 1892).

Mulți admiră râul lat și adânc, care curge maiestuos pe drumul său spre ocean. El este demn de admirație, pentru că își aduce la îndeplinire lucrarea ce i-a fost rânduită. Dar ce putem spune despre miile de pâraie de pe coastele munților, care alimentează acest curs de apă impunător? Este adevărat că ele sunt mici și înguste, dar sunt indispensabile, căci, fără ele, râul n-ar exista. Ele fac împreună lucrarea menită lor de fertilizare a pământului; cursul lor printre ogoare și pajiști poate fi urmărit după verdele viu de pe malurile lor. În acest fel, ele aduc la îndeplinire planul lui Dumnezeu și sporesc prosperitatea lumii. Râul grandios și-a săpat un canal prin dealurile veșnice; dar, acolo unde se găsește, pârâiașul este tot atât de necesar ca râul. (…)

Fiecare membru este personal răspunzător pentru prosperitatea bisericii. Lumea este plină de lucru pentru Dumnezeu. Fiecare zi își poartă povara de griji și răspunderi și, dacă numai unul singur își neglijează lucrarea desemnată, unele interese sfinte au de suferit (Review and Herald, 6 ianuarie 1885).

Atenția meticuloasă la ceea ce lumea numește lucruri mici face marea frumusețe și marele succes al vieții. Micile fapte de caritate, micile cuvinte de bunătate, micile fapte de lepădare de sine, fructificarea înțeleaptă a micilor oportunități, cultivarea asiduă a micilor talente îi fac pe oameni mari înaintea lui Dumnezeu (Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898).

Curtoazia atentă care, începând din familiile noastre, se întinde dincolo de cercul familiei contribuie la întregirea fericirii în viață (Mărturii, vol. 3, p. 540).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO