LEGEA ESTE SFÂNTĂ, DREAPTĂ ȘI BUNĂ


Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
Romani 7:12

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu, Conducătorul suprem al universului, a dat legi pentru guvernarea nu numai a ființelor vii, ci și pentru tot ce se întâmplă în natură. Orice lucru, mare sau mic, însuflețit sau neînsuflețit, se află sub guvernarea unor legi fixe care nu pot fi nesocotite. Nu există nicio excepție de la această regulă, pentru că nimic din ce a făcut mâna divină n-a fost uitat de El. (…) Numai omului, coroana creațiunii Sale, Dumnezeu i-a dat o conștiință ca să înțeleagă cerințele sacre ale Legii divine și o inimă capabilă să o iubească pentru că este sfântă, dreaptă și bună, iar de la om se așteaptă o ascultare imediată și desăvârșită (Signs of the Times, 15 aprilie 1886).

Această regulă interzice orice opresiune din partea părinților, precum și orice neascultare din partea copiilor. Dumnezeu este plin de bunătate, de milă și de adevăr. Legea Sa este sfântă, dreaptă și bună și trebuie să fie respectată atât de părinți, cât și de copii. Rânduielile care reglementează viața părinților și a copiilor pornesc din inima iubirii infinite și bogata binecuvântare a lui Dumnezeu se va revărsa asupra părinților care se conduc după Lege în familiile lor, precum și asupra copiilor care se supun acestei Legi. În familie trebuie să se facă simțită atât mila, cât și dreptatea. „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea (neprihănirea) și pacea se sărută“ (Psalmii 85:10). Familiile care se supun acestei discipline vor umbla în căile Domnului, făcând ce este drept, cu înțelegere și hotărâre (Căminul adventist, pp. 310–311).

Tinerii să privească la standardul divin și niciodată să nu fie mulțumiți cu o țintă joasă, neînsemnată. (…) Nu umblați șovăind, ci cu hotărâre, în puterea și harul Domnului Isus Hristos. A Lui este puterea în cer și pe pământ. Căutați refugiu în Isus Hristos și intrați într-un legământ ferm cu El, prin credință, pentru a-L iubi și a-L sluji (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894).

Și, pentru că Legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, o transcriere a desăvârșirii divine, un caracter format prin ascultare de această Lege va fi sfânt. Hristos este exemplul desăvârșit al unui astfel de caracter (Tragedia veacurilor, p. 469).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO