Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor.”
Exodul 24:12

Ascultă ediția audio aici.

Domnul i-a spus lui Moise care este scopul Legii, mai precis al Celor Zece Porunci: pentru învățătură! Desigur, ai putea să te întrebi: ce mare lucru poți să înveți dintr-un text care poate foarte ușor să încapă într-o pagină? Numai că nu vorbim despre un text oarecare, ci despre unul care reprezintă tot ceea ce poate fi mai important în lume: diferența între bine și rău! În acest text își poate găsi adevărata semnificație morală orice lucru pe care-l face, îl spune sau îl gândește orice pământean. Iar inspirația acestei Legi este nimic mai puțin decât caracterul lui Dumnezeu.

Care ar trebui să fie scopul final al educației? Acumularea de cunoștințe sau pregătirea unei cariere? Nu numai atât! Dincolo de aceste obiective, există un scop fundamental: formarea caracterului! Ellen White spune: „O cunoaștere a lui Dumnezeu, părtășia cu El în studiu și în muncă, asemănarea cu El în caracter, acestea urmau să fie sursa, mijlocul și țelul educației lui Israel – educația dată de Dumnezeu părinților, iar prin aceștia copiilor lor” (Educație, p. 44).

Legea nu este numai informație, ci și mijlocul pe care Dumnezeu ni-L oferă pentru formarea caracterului; cum spune textul, „pentru învățătura” noastră.

Permite-I astăzi „Dătătorului și Judecătorului Legii” să o rescrie în inima ta!

autor: Adrian Țucmeanu

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO