Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.
Proverbele 18:10

Ascultă ediția audio aici.

M-am rugat în modul cel mai arzător pentru înțelepciunea de a da la tipar exact lucrurile care, dacă eu n-aș mai trăi, să constituie un ajutor și o sursă de putere pentru cei care vor găsi plăcere să le folosească. Și acum inima mea este plină de laudă și recunoștință. Cerul este plin de cele mai bogate binecuvântări de revărsat asupra celor care au nevoie de aceste prețioase binecuvântări, dacă le cer de la Domnul cu toată inima și cu tot sufletul și au o dorință puternică de a primi și a da mai departe. Domnul Isus a trecut prin toate ispitele prin care au trecut ființele umane. Noi citim că El „știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici” pentru că El „a fost în toate lucrurile ispitit ca și noi” – ispitit în natura Sa umană ca să știe cum să-i ajute pe cei ispitiți (2 Petru 2:9; Evrei 4:15; 2:17,18).

Sunt foarte recunoscătoare că acest lung asediu de ispite, tristețe și durere a trecut. Îl văd deja pe Răscumpărătorul Meu, în care am o reînnoită încurajare să mă încred ca într-un Izvor nesecat de putere. Îmi asum slujirea cu un curaj reînnoit, neștiind care dintre lucruri va prospera – acesta sau acela. Fiecare suflet trebuie să umble prin credință. Lucrarea noastră este o luptă continuă împotriva meșteșugului satanic care vine prin aparențe înșelătoare, ca să ne ia prin surprindere. De aceea, îngerii sunt în gardă ca să-i protejeze pe toți cei care veghează și cred, care umblă și lucrează.

Sunt lupte continue de dat și nu suntem în siguranță niciun singur moment decât dacă ne așezăm sub protecția Celui care Și-a dat prețioasa viață ca oricine crede în El ca Fiu al lui Dumnezeu să aibă posibilitatea să scape de decăderea care este în lume prin pofte, în timp ce se confruntă cu diferitele lucrări ciudate ale lui Satana. Ca răspuns la credința noastră, Hristos este în deplină măsură să unească natura noastră umană cu natura Sa divină. În timp ce ne încredem în această împărtășire din natura divină și ne sporim propriile eforturi, noi proclamăm misiunea lui Hristos pe pământ drept pace pe pământ și bună învoire între oameni. Trebuie să vorbim deschis despre pericolele luptei cu dușmanii invizibili și să ținem armura pregătită pentru că nu avem de luptat doar împotriva cărnii, ci împotriva domniilor și puterilor duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Acest lucru înseamnă că oameni cu influență se vor îndepărta de credință sub acțiunea duhurilor seducătoare. De aceea avem nevoie să rămânem sub ocrotirea constantă a îngerilor sfinți. (Manuscrisul 156, 1907)

Sunt eu echipat pentru lupta de astăzi? Mi-am pus toată armura lui Dumnezeu ca să pot rămâne în picioare?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO