Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.
Isaia 41:10

Ascultă ediția audio aici.

După cum păstorul merge înaintea oilor, dând mai întâi el piept cu greutățile drumului, la fel procedează și Isus cu poporul Său. „După ce Şi-a scos toate oile, merge înaintea lor.” Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate fi abruptă și aspră, dar Isus a parcurs această cale; picioarele Sale au călcat și îndoit spinii, pentru a o face mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care suntem chemați să o purtăm a fost purtată înainte de El.

Deși acum este sus la Tatăl, stă în prezența Sa și este părtaș la tronul universului, Isus nu a pierdut nimic din natura Sa miloasă. Şi astăzi, aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost străpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul Său din lume. „În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” Sufletul care s-a predat lui Hristos este mai de preț în ochii Lui decât lumea întreagă. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia Calvarului chiar dacă prin aceasta n-ar fi fost salvat decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe niciunul dintre cei pentru care a murit. Dacă urmașii Săi aleg să nu-L părăsească, El îi va ține strâns.

În toate încercările noastre, avem un ajutor de nădejde. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul și să fim în cele din urmă zdrobiți sub poveri și întristare. Cu toate că acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinței Îi poate auzi glasul zicând: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.” „Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18). Am trecut prin întristările tale, știu ce înseamnă luptele tale, am dat piept cu ispitele tale. Cunosc lacrimile tale. Şi Eu am plâns. Cunosc chiar și durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi că ești singur și părăsit! Deși suferința ta nu mișcă nicio coardă sensibilă în vreo inimă de pe pământ, privește la Mine și vei trăi. „«Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina», zice Domnul, care are milă de tine” (Isaia 54:10).

Oricât de mult și-ar iubi oile, păstorul își iubește mai mult fiii și fiicele. Isus nu este numai Păstorul nostru. El ne este și „Părinte veșnic.” (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 480–483)

Dacă mi-am predat viața lui Hristos, eu prețuiesc mai mult înaintea lui Dumnezeu decât întreaga lume. Care este valoarea mea totală în ochii lui Dumnezeu?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO