ADEVĂRATUL PĂZITOR AL CURȚILOR TEMPLULUI


Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur.
Apocalipsa 2:1

Ascultă ediția audio aici.

Numele celor șapte biserici simbolizează biserica în diferite perioade ale erei creștine. Cifra șapte indică perfecțiunea și simbolizează faptul că mesajele se extind până la sfârșitul sfârșitului, în timp ce simbolurile folosite exprimă starea bisericii în diferite perioade ale istoriei lumii.

Despre Hristos se spune că El umblă în mijlocul sfeșnicelor de aur. În felul acesta este simbolizată legătura Sa cu bisericile. El este într-o continuă legătură cu cei din poporul Său. Le cunoaște adevărata stare. Le observă situația, pietatea, devoțiunea. Deși este Mare-Preot și Mijlocitor în sanctuarul de sus, El este totuși reprezentat ca umblând încoace și-ncolo în mijlocul bisericilor Sale de pe pământ. Cu o neobosită vigilență și o neîntreruptă atenție, El urmărește ca nu cumva lumina vreunuia dintre păzitorii Săi să scadă sau să se stingă. Dacă luminile sfeșnicului ar fi lăsate numai în grija omului, flacăra care pâlpâie s-ar micșora și s-ar stinge, însă El este adevăratul Străjer al casei Domnului, adevăratul Păzitor al curților templului. Grija Lui continuă, precum și harul Său susținător alcătuiesc sursa vieții și luminii.

Hristos este înfățișat ca ținând în mâna dreaptă șapte stele. Aceasta ne dă asigurarea că nicio biserică devotată celor ce i s-au încredințat nu are de ce să se teamă că ar pieri, deoarece nicio stea care se bucură de ocrotirea Celui Atotputernic nu poate fi smulsă din mâna lui Hristos. (…)

Aceste cuvinte le sunt adresate învățătorilor din biserică – cei cărora Dumnezeu le-a încredințat grele responsabilități. Influența plăcută, ce trebuie să fie din belșug în biserică, este strâns legată de slujitorii lui Dumnezeu, care trebuie să manifeste iubirea lui Hristos. Stelele cerului sunt sub controlul Lui. El le umple de lumină. El le ghidează mișcările. Dacă El nu ar face acest lucru, ar deveni stele căzătoare. Tot la fel și cu slujitorii Săi. Ei nu sunt decât unelte în mâinile Sale și orice faptă bună a lor este realizată prin puterea Sa. (…) Dacă ei vor privi la El așa cum El a privit la Tatăl, atunci vor fi făcuți în stare să facă lucrarea Sa. Dacă se vor baza în totalitate pe Dumnezeu, El le va da strălucirea Sa pentru a o reflecta în lume. (Faptele apostolilor, p. 585–587)

Cât de încurajator este să știu că Isus Se află chiar în mijlocul bisericii Sale, indiferent de provocări?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO