Dar pe Acela care a fost făcut pentru „puțină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă și cu cinste” din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți.
Evrei 2:9

Ascultă ediția audio aici.

În aceste vremuri periculoase, când este populară în lume o formă de evlavie și când este la modă mărturisirea creștină, numai câțiva vor discerne calea cea vie a renunțării de sine și a purtării crucii. „Vegheați și rugați-vă” – este sfatul Celui care a suportat ispita în locul nostru. Hristos cunoaște pericolul pentru că El S-a confruntat cu vrăjmașul nostru puternic. El știe că dușmanul este pe urmele celor care se străduiesc să trăiască în neprihănire. Cu toate tertipurile și arta sa de înșelare, Satana caută să îi ademenească pe slujitorii lui Dumnezeu și să-i întoarcă de la Hristos pe calea largă care duce la pieire. El ne supraveghează plecarea și venirea și, nevăzut, el lucrează intens și inteligent, căutând să-i distrugă pe aceia care nu îi cunosc schemele. (…)

Prin influența celui rău, chiar și religia lui Hristos a fost pervertită în mintea multora care declară că știu și ascultă de adevăr. Indiferent cât de apăsată v-ar fi declarația de credință, veți trece testul doar dacă sunteți împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Numai cei care au în inimă principii vii și consecvente, care nu se abat ca să facă nimic ce doar pare rău, care nu se aventurează să-și păteze sufletul cu mizerie, își spală hainele făcându-le albe în sângele Mielului. Spălarea hainelor caracterului trebuie să continue zi de zi, ca în cele din urmă să fim găsiți fără pată și fără zbârcitură sau orice lucru de felul acesta, adică fără vină înaintea Celui cu care avem de-a face. Această lucrare de curățire de sine trebuie să fie adusă la îndeplinire în mod individual. Trebuie să ne examinăm motivele și acțiunile în lumina Legii sfinte a lui Dumnezeu. Permanent trebuie să ne întrebăm: „Este aceasta calea Domnului?” Fiecare căutător sincer și serios va primi răspuns de la Domnul. Cererile rugătorilor onești vor fi auzite întotdeauna de Autorul salvării noastre. El a promis: „Pe cei umili îi va conduce la judecată; și pe cei umili îi va învăța calea Sa” (Psalmii 25:9, BTF). Îngerii lui Dumnezeu sunt atenți să vadă dezvoltarea caracterului nostru; ei cântăresc valoarea morală și poate că marea zi a lui Dumnezeu va arăta faptul că am fost cântăriți și nu am fost găsiți cu lipsă. (The Signs of the Times, 25 mai 1821)

Când în cursul zilei de azi îmi voi examina motivele acțiunilor?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO