De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur.
Matei 19:17

Ascultă ediția audio aici.

Ferocitatea marii lupte dintre Prințul luminii și prințul întunericului nu a scăzut absolut deloc odată cu trecerea timpului. Conflictul violent dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și rătăcire sporește în intensitate. Sinagoga lui Satana este foarte activă și puterea înșelătoare a vrăjmașului acționează astăzi în cele mai subtile forme. Fiecare minte omenească ce nu este supusă lui Dumnezeu și nu se află sub controlul Duhului Sfânt va fi îndrumată în mod greșit de către elementele satanice.

Dușmanul acționează continuu pentru a-L înlocui pe Isus Hristos din inima oamenilor și a-și introduce în caracterul uman propriile sale trăsături, în locul atributelor lui Dumnezeu. El vine cu înșelăciuni puternice pentru a împovăra mintea oamenilor ca să-i poată controla mai bine, să anihileze adevărul și să elimine Modelul autentic debunătate și neprihănire, astfel ca lumea declarată creștină să fie dusă la distrugere prin despărțirea ei de Dumnezeu. El acționează pentru a răspândi egoismul în toată lumea și astfel să facă fără efect misiunea și lucrarea lui Hristos.

Hristos a venit în lume ca să readucă în om caracterul lui Dumnezeu și să reconstituie în sufletul uman chipul divin. Prin întreaga Sa viață, Hristos a încercat, cu eforturi continue și laborioase, să aducă în atenția lumii persoana lui Dumnezeu și cerințele Sale sfinte, pentru ca oamenii să poată fi umpluți de Duhul Sfânt, animați de dragoste și să poată dovedi în viață și în caracter atributele divine. Hristos a venit pentru a fi lumina și viața lumii, și viața Sa a fost una de continue sacrificii și renunțare de Sine. Domnul Isus a apreciat fiecare ființă umană și nu putea suporta gândul că acel suflet ar putea pieri. Inima Sa mare, plină de dragoste, a cuprins întreaga lume și L-a determinat să ofere o salvare totală tuturor celor care aveau să creadă în El.

În caracterul lui Hristos se împleteau maiestatea și umilința. Stăpânirea de sine și renunțarea de sine se observau în fiecare act al vieții Sale. Dar în comportamentul Lui nu se manifesta nicio urmă de bigotism și de austeritate rece care să Îi micșoreze influența asupra celor cu care venea în contact. Răscumpărătorul lumii avea o natură superioară naturii îngerilor, totuși erau îmbinate cu maiestatea Sa divină blândețea și umilința care îi atrăgea pe toți la Sine. (Manuscrisul 39, 1894)

Isus mă apreciază și nu poate suporta gândul că aș putea fi pierdut.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO