Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.
Matei 5:16

Ascultă ediția audio aici.

Pavel le scria filipenilor: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar” (Filipeni 2:14-16). (…)

Cei care, deși se declară creștini, nu se află sub controlul lui Dumnezeu, cât de mult contribuie ei la eficiența Evangheliei în relațiile profesionale cu cei care nu sunt convertiți? În dreptul multor nume scrise în cărțile din ceruri va fi găsită mențiunea: neproducător, dar consumator. Acești oameni nu dau roade spre slava lui Dumnezeu. El nu poate coopera cu ei. Aceștia sunt pietre care ocupă loc în clădire, dar nu transmit lumină. Nu strălucesc ca pietre vii, pentru că nu primesc lumina de la Piatra din capul unghiului. Își mai pot ei permite să-și lase sufletul într-o asemenea nesiguranță? Creștinii se află fie sub conducerea lui Isus, urmând instrucțiunile Sale în împlinirea lucrării ce se cade făcută de urmașii lui Dumnezeu, fie se află sub controlul vrăjmașului. Fac ori o lucrare bună, ori un rău incalculabil. (…)

Creștinii trebuie să fie purtători de lumină, spunându-le tuturor celor cu care vin în contact: „Urmați-mă, la fel cum Îl urmez și eu pe Hristos!” Ei trebuie să fie exemple de viață sfântă, reprezentându-L pe Hristos în cuvânt, în atitudine, în acțiune și în toate interacțiunile lor cu frații și cu străinii. Trebuie să demonstreze că faptele lor sunt o copie după faptele Marelui lor Tipar. Toate acestea le poruncește Hristos urmașilor Săi. Ei trebuie să arate superioritatea principiilor cerului față de principiile lumii. (…)

Adevărații creștini vor străluci totdeauna ca lumini în lume. Ei sunt purtători de lumină, lucrând după niște planuri de acțiune care sunt superioare planurilor necreștinilor. Puritatea și corectitudinea lor în orice acțiune sunt o sursă de iluminare. Ei transmit ceea ce primesc, făcând cunoscute datoriile și privilegiile unui creștin. Principiile Evangheliei care înnobilează, care rafinează sunt transpuse în fiecare aspect al vieții. (Scrisoarea 148, 1899)

Ce „rău incalculabil” aș putea face dacă nu sunt consacrat lui Dumnezeu?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO