Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 16:24

Ascultă ediția audio aici.

Cele plănuite și garantate nouă de Dumnezeu sunt fără limite. Tronul harului constituie în sine cea mai înaltă atracție, deoarece este ocupat de Acela care ne permite să-L numim Tată. Dar Dumnezeu nu a considerat că principiul mântuirii este complet prin investirea în el doar a iubirii Sale. Ci a hotărât să așeze la altarul Său un Avocat îmbrăcat cu natura noastră. Ca Mijlocitor al nostru, misiunea Sa este să ne prezinte lui Dumnezeu ca fii și fiice ale Sale. Hristos mijlocește în favoarea celor care L-au acceptat. În virtutea meritelor Sale, le dă puterea de a deveni membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. Şi Tatăl Își demonstrează dragostea infinită pentru Hristos, Cel care a plătit cu sângele Său răscumpărarea noastră, acceptându-i și primindu-i pe prietenii lui Hristos ca pe prietenii Săi. El este satisfăcut de ispășirea făcută. Este glorificat prin întruparea, viața, moartea și mijlocirea Fiului Său.

Îndată ce se apropie de tronul milei, copilul lui Dumnezeu devine un client al Marelui Avocat. La primul cuvânt de pocăință și la cel dintâi apel de iertare, Hristos îi preia cazul și îl tratează ca fiind al Său, prezentând rugămintea lui înaintea Tatălui ca pe propria Lui cerere.

Când Hristos mijlocește în favoarea noastră, Tatăl deschide toate comorile harului Său și ni le pune la dispoziție, ca să ne bucurăm de ele și să le transmitem și altora. „Cereți în Numele Meu”, zice Hristos, „și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit.” Folosiți-vă de Numele Meu! Așa, rugăciunile voastre vor avea efect, iar Tatăl vă va da bogățiile harului Său. De aceea, „cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 16:24).

Dumnezeu dorește ca toți copiii Săi ascultători să ceară binecuvântările Sale și să vină înaintea Sa cu laude și cu mulțumiri. Dumnezeu este Izvorul vieții și al puterii. El poate să facă din pustiu un câmp roditor pentru cei care păzesc poruncile Sale, deoarece aceasta este pentru slava Numelui Său. El a făcut pentru poporul Său ales lucruri care ar trebui să inspire în fiecare inimă recunoștință și Îl doare când vede că atât de puțină laudă este exprimată.  (Mărturii pentru biserică, vol. 6, pp. 363, 364)

Ce binecuvântări mai are Dumnezeu pentru mine pe care trebuie să le cer?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO