SURSĂ A ÎNTREGII VITALITĂȚICăci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos.
1 Corinteni 15:21,22

Ascultă ediția audio aici.

În timp ce viața este moștenirea celor neprihăniți, moartea este partea celor nelegiuiți.

Sufletul care păcătuiește va muri de moarte veșnică – o moarte care va dura pentru totdeauna, din care nu mai este nicio speranță a învierii, după care mânia lui Dumnezeu va fi potolită.

A fost pentru mine un motiv de uimire cum a reușit Satana atât de bine să-i facă pe oameni să creadă că ce a spus Dumnezeu: „Sufletul care păcătuiește, acela va muri” înseamnă că sufletul care păcătuiește nu va muri, ci va trăi într-o suferință veșnică. Îngerul a spus: „Viața este viață, fie că este în durere sau fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură.”

Hristos a îndurat o moarte agonizantă în condițiile cele mai umilitoare, pentru ca noi să putem avea viață. El Și-a dat viața Sa prețioasă ca să înfrângă moartea. Dar S-a ridicat din mormânt, iar miliardele de îngeri care au venit să-L privească reluându-Și viața pe care o lăsase I-au auzit cuvintele de bucurie triumfătoare, în timp ce stătea deasupra mormântului împrumutat al lui Iosif, proclamând: „Eu sunt Învierea și Viața” (Ioan 11:25).

Întrebarea: „Dacă un om moare, mai poate fi el viu din nou?” și-a găsit răspunsul. Prin asumarea pedepsei păcatului, prin coborârea în mormânt, Hristos a luminat mormântul pentru toți cei care mor în credință. Dumnezeu în formă umană a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Prin moartea Sa, Hristos a asigurat viața veșnică pentru toți cei care cred în El. Murind, El l-a condamnat pe cel care este la originea păcatului și a neascultării să sufere pedeapsa pentru păcat – moartea veșnică.

Ca deținător și dătător al vieții veșnice, Hristos a fost singurul în stare să înfrângă moartea. El este Răscumpărătorul nostru.

Hristos este viața însăși. Cel care a trecut prin moarte ca să-l distrugă pe cel ce are puterea morții este Sursa întregii vitalități. De acum este balsam și Doctor în Galaad. (The Faith I Live By, p. 177)

Dacă Isus Hristos este „viața însăși”, ce se întâmplă cu mine când nu mai sunt una cu El, când mă separ de El?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO