Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale! Psalmii 119:68

Ascultă ediția audio aici.

În natura umană a lui Hristos se află fire de aur care leagă sufletul bietului credincios de Propriul Său suflet de iubire infinită. El este Marele Medic. Venind în lume, El ne-a purtat infirmitățile și poverile. El este Marele Vindecător al tuturor bolilor. Era sărac, totuși era Centrul tuturor bunătăților și binecuvântărilor. El este sursa de putere a tuturor, din care pot să-și tragă puterile toți, în efortul de a deveni copii ai lui Dumnezeu.

Hristos a fost dintotdeauna prietenul celor săraci. El a ales sărăcia și a onorat-o adoptând-o ca parte a Sa. A dezlegat-o pentru totdeauna de dispreț și batjocură prin binecuvântarea rostită celor săraci, moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Aceasta a fost misiunea Sa. Consacrându-Se unei vieți de sărăcie, El a răscumpărat sărăcia din umilința ei. S-a numărat pe Sine printre săraci ca să poată ridica de deasupra sărăciei stigmatul pe care i-l atașase lumea. El știa pericolul iubirii bogățiilor. Aceasta îi pune pe bogați în situația de a nutri dorința de grandoare. Îi învață să-i privească de sus pe cei apăsați de durerea sărăciei. Favorizează apariția debilității minții umane și arată că, în ciuda abundenței bunurilor, bogații nu sunt bogați înaintea lui Dumnezeu.

Caracterul multora a fost modelat de greșita apreciere manifestată față de oamenii bogați pământește. Cel care deține case și terenuri, lăudat și amăgit de respectul arătat de cei din jur, l-ar putea privi cu superioritate pe cel sărac ce deține calități pe care el, bogatul, nu le are. Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. – Manuscrisul 22, 1898

Gândesc mai departe

De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO