Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor! Isaia 41:13

Ascultă ediția audio aici.

Prin aceste cuvinte, Hristos îi vorbește fiecărei ființe umane. Fie că-și dau seama, fie că nu, toți oamenii sunt trudiți și împovărați. Sunt doborâți de poveri pe care numai Hristos le poate îndepărta. Povara cea mai grea pe care o ducem este povara păcatului. Dacă am fi lăsați să o purtăm, aceasta ne-ar strivi. Dar Cel Nevinovat ne-a luat locul. „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor” (Isaia 53:6). El a purtat povara vinei noastre. El va lua sarcina de pe umerii noștri obosiți. El ne va da odihnă. Povara grijilor și a întristărilor o va duce tot El. Domnul ne invită să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, deoarece El ne poartă în inima Lui.

Fratele mai mare al omenirii este la tronul cel veșnic. El privește la fiecare suflet ce-și îndreaptă fața spre El ca Salvator. El știe din experiență care sunt slăbiciunile umane, care sunt lipsurile noastre și în ce constă forța ispitelor noastre, deoarece El a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. El priveghează asupra ta, fiu al lui Dumnezeu care tremuri! Ești ispitit? El te scapă. Ești slab? El îți dă puteri. Ești neștiutor? El te luminează. Ești rănit? El te vindecă. Domnul „socotește numărul stelelor” și tot El îi „tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile” (Psalmii 147:4,3).

„Veniți la Mine”, este chemarea Lui. Oricare ar fi grijile și încercările, înfățișează-ți cazul înaintea Domnului. Inima ta va fi întărită, ca să poată rezista. Se va deschide o cale ca să poți scăpa din greutăți și încurcături. Cu cât îți dai seama că ești mai slab și mai fără ajutor, cu atât vei deveni mai puternic în tăria Lui. Cu cât sunt mai grele poverile, cu atât este mai binecuvântată odihna, când le lași toate în seama Purtătorului de poveri. Odihna oferită de Hristos este condiționată, dar aceste condiții sunt clar arătate. Toți le pot îndeplini. El ne spune cum putem găsi această odihnă.

„Luați jugul Meu asupra voastră”, zice Isus. Jugul este o unealtă a slujirii. Vitele sunt înjugate pentru muncă și jugul este absolut necesar pentru ca lucrul lor să fie eficient. Prin ilustrația aceasta, Hristos ne învață că noi suntem chemați să slujim pe tot parcursul vieții noastre. – Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 328, 329

Gândesc mai departe

Ce povară port eu și Isus dorește să mi-o îndepărteze?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO