„Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov.” (Geneza 25:28)

Ascultă ediția audio aici.

Ai auzit declarații de genul: „Pe X îl iubesc mai mult pentru că…”, „Pe Y nu prea-l iubesc pentru că…”? Sigur că ai auzit! Dar de „favoritul” unuia sau al altuia dintre părinți ai auzit? Cred că da!

De prea multe ori, sentimentele sunt condiționate de anumite interese ori de anumite afinități. Este corect?

„Părinții trebuie să nu fie deloc părtinitori, ci să-i trateze pe toți copiii lor cu aceeași afecțiune, aducându-și aminte că aceștia au fost cumpărați cu prețul sângelui lui Hristos. Copiii își imită părinții, de aceea trebuie să avem mare grijă să le oferim modele corecte. Părinții care sunt amabili și politicoși în cămin, dar, în același timp, fermi și hotărâți vor vedea aceleași trăsături de caracter manifestate în copiii lor. Dacă sunt integri, cinstiți și respectabili, copiii lor le vor semăna în aceste privințe. Dacă Îl respectă pe Dumnezeu și I se închină, copiii lor, educați în același fel, nu vor uita să-I slujească și ei lui Dumnezeu” (5MB, p. 270).

Părtinirea dată pe față de Isaac și Rebeca a fost reprodusă întocmai și de Iacov: „Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe” (Geneza 37:3).

Și în versetul din Geneza 25:28, și în cel din Geneza 37:3, apare expresia „pentru că”. Părtinirea are la bază tocmai această cauzalitate. Iubești „pentru că…” sau nu iubești „pentru că…”.

În familiile noastre, în bisericile noastre și în societatea în care trăim, dragostea este de cele mai multe ori condiționată. Iubim „dacă…” sau iubim „pentru că…”. Iar lucrul acesta are efecte negative vizibile.

Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb.

Provocare:

Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

Viorel Dascălu
Conferința Moldova

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO