Isus a ieşit deci afară purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!” le-a zis Pilat. (Ioan 19:5)

Ascultă ediția audio aici.

După ce a fost biciuit, Isus a fost înjosit de soldații romani, care L-au îmbrăcat cu o mantie de purpură, I-au pus pe cap o coroană de spini, un băț în mâna dreaptă și, îngenunchind înaintea Lui, au rostit: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”

L-au scuipat în față, L-au bătut și L-au pălmuit. Și astfel a fost adus înaintea poporului. Deși chinuit de tortură, chipul Său arăta milă: „Fața Mântuitorului n-a fost desfigurată pe când Se afla înaintea vrăjmașilor Săi. Fiecare trăsătură a feței exprima bunătate și resemnare, precum și mila cea mai gingașă pentru cruzii Săi vrăjmași. […] Unii dintre cei ce priveau scena plângeau. Privind la Domnul Hristos, inimile lor erau pline de simpatie pentru El. Chiar preoții și conducătorii erau convinși de faptul că El era exact ceea ce spunea că este” (Hristos, Lumina lumii, p. 637). Pilat, reafirmând nevinovăția lui Isus, L-a prezentat spunând: „Iată Omul!” Nu știm de ce a folosit guvernatorul roman această propoziție pentru a se referi la Isus. Dar a rostit un mare adevăr, Isus fiind Cuvântul lui Dumnezeu făcut Om pentru salvarea rasei umane. Datorită întrupării, El a devenit reprezentantul întregii omeniri înaintea lui Dumnezeu, luând asupra Sa păcatele ei și murind pe crucea Calvarului pentru ea. De aici reiese valoarea enormă pe care o are fiecare om pentru Isus, indiferent de culoarea pielii, de naționalitate sau de religie. Ne-a iubit și Și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să credem în El: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8).

Conducătorii evrei, convinși că Isus este cine pretindea că este, au strigat și mai tare: „Răstignește-L! Răstignește-L!” Această întâlnire cu preoții și bătrânii Israelului a însemnat prăbușirea, ruptura definitivă a legăturii dintre Mesia și poporul făgăduinței. Când a fost prezentat evreilor de către Pilat, Isus a devenit Mesia, Omul, Răscumpărătorul și Mântuitorul întregii omeniri pe care o reprezenta.

Dacă vă confruntați cu probleme grave pe care nu le puteți depăși, dacă trăiți sub permanentă presiune, dacă sunteți foarte confuz, căutați-L pe Isus! Iată Omul care vă poate ajuta să depășiți orice obstacol!

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO