Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi, până în ziua de azi. […] Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. (Deuteronomul 29:4,29)

Ascultă ediția audio aici.

Atunci când eram student la Seminarul Adventist din Spania, nu aveam nici săli de clasă, nici bibliotecă, nici dormitoare, nici sală de mese. Profesorii ne predau cursurile la ei acasă și noi îi însoțeam în munca de pastorație pe care o făceau. Era o epocă eroică și fericită. În această școală peripatetică, așezați ca și Pavel, „la picioarele lui Gamaliel” – în cazul nostru pastorul Isidro Aguilar – am învățat să descoperim și să explicăm Sfintele Scripturi. Se întâmpla ca necontenitele întrebări ale tinerilor avizi de cunoaștere, cum eram pe atunci, să îi ridice reale dificultăți profesorului Aguilar. Dacă nu avea la dispoziție un răspuns, ne spunea: „Notați asta pe lista verde. Când vom fi cu Hristos în Împărăția cerurilor, ne va explica.” Și această curioasă listă verde se lungea zi de zi, plină de întrebări fără răspuns.

Nu ne-au fost descoperite toate misterele științei mântuirii. În textul din această dimineață, Moise admite că poporul Israel avea probleme în a înțelege planul divin în timpul exodului, situație pe care apostolul Pavel o formulează astfel, cincisprezece secole mai târziu: „Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin” (1 Corinteni 13:12). Apostolul, deşi atât de erudit, avea el însuși lista lui verde de întrebări fără răspuns. Drept dovadă, exclamația sa: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11:33-34).

Totuși, în fața tăcerii cerului în privința adevărurilor pe care nu reușim să le înțelegem în această viață, în veșnicie, la școala cerului, nu vom termina niciodată de descoperit și de sondat celebrele răspunsuri la întrebările noastre de pe lista verde. Ellen White ne spune despre școala de dincolo: „Înaintea studentului se va deschide o istorie cu un orizont nesfârșit și de o bogăție de nedescris. […] Toate lucrurile neclare ale experienței vieții vor fi atunci clarificate. Acolo unde pentru noi nu exista decât încurcătură și dezamăgire, țeluri spulberate și planuri zădărnicite, se va vedea un scop grandios, de neoprit, victorios, o armonie divină” (Educație, pp. 238, 239).

Într-o zi, toate îndoielile și neclaritățile care vă tulbură își vor găsi un răspuns. Pregătiți-vă astăzi pentru acea zi.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO