Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. (Romani 6:4)


Pe cei care doresc să fie ucenici ai Săi, El îi invită să ia jugul Său asupra lor și să învețe de la El, care este blând și smerit cu inima; iar El le promite acelora care fac acest lucru că vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Blândețea și umilința care au caracterizat viața Domnului Hristos se vor vedea în viața și caracterul acelora care „trăiesc așa cum a trăit Isus”.

Binecuvântat este sufletul care poate spune: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, însă Domnul Isus este Avocatul meu. Am încălcat Legea Sa, nu mă pot mântui singur, însă îmi pun toată speranța în sângele prețios care a fost vărsat la calvar.”

Domnul Hristos a venit să înalțe Legea și să-i învețe pe oameni s-o respecte; El a venit să proslăvească vechea poruncă pe care ați avut-o încă de la început. Apoi noi avem nevoie de lege și de profeți. Avem nevoie de Vechiul Testament ca să ne conducă până la Noul Testament, care nu a înlocuit Vechiul Testament, ci ne descoperă mai clar planul de mântuire, arătând semnificația întregului sistem de jertfe și sacrificii și a Cuvântului pe care L-am avut încă de la început. Din partea fiecărui suflet se cere imperios ascultare desăvârșită, iar ascultarea față de voința descoperită a lui Dumnezeu vă va face una cu Hristos. Veți fi în stare atunci să trăiți nobil, căci viața Domnului Hristos, ca slujitor al lui Iehova, a fost nobilă… Încrederea în propriile puteri și independența nesfințită îi țin pe mulți departe de cele mai bogate daruri ale lui Hristos. (…)

Același Domn Isus care poruncise în Vechiul Testament că iubirea trebuie să fie principiul de bază a poruncit și în Noul Testament ca iubirea să fie principiul conducător în inimile urmașilor Săi. Adevărata sfințire este împlinirea principiului iubirii. Cei care trăiesc în lumină vor fi copii ai luminii și vor răspândi lumină celor care sunt în jurul lor prin bunătate, împreună-simțire și dragoste inconfundabilă.

Doctrina curată se va împleti cu fapte ale neprihănirii; preceptele cerești se vor uni cu practici sfințite. Inima care este umplută de harul Domnului Hristos va fi recunoscută după pacea și bucuria pe care le trăiește; iar acolo unde locuiește Domnul Hristos, caracterul va deveni curat, demn, nobil și plin de slavă. – Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO