Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:34)

Se ridică adesea întrebarea: Cum se poate armoniza afirmația: „Nu am venit să aduc pacea, ci sabia” cu versurile cântecului intonat de îngeri când Domnul Hristos S-a născut în ieslea din Betleem: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea­înalte și pace pe pământ între oameni”? Cântecul îngerilor este în armonie cu ceea ce a spus profetul Isaia când a prezis nașterea Domnului Hristos; a spus că El este Prințul păcii. Evanghelia reprezintă un glorios mesaj de pace și bună învoire între oameni; binecuvântarea pe care Domnul Hristos a venit s-o aducă a fost una de pace și armonie. El a lăsat tronul Său de slavă, Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate ca să-i poată aduce înapoi pe fiii oamenilor de la apostazie la credincioșie față de Dumnezeu și să lege inima lor cu inima Iubirii infinite. El a venit să prezinte unei lumi pierdute remediul pentru păcat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci, devenind una cu El și cu Tatăl, să aibă viața veșnică. (…)
Starea lumii când Domnul Hristos a umblat pe pământ nu era una prea de dorit. La data aceea, Scripturile au fost îngropate sub tradiții omenești, iar Domnul Hristos a spus despre cei ce susțineau că știu să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu că nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (…)

Domnul Hristos a prezentat oamenilor, lumii întregi, strălucirea, frumusețea, natura divină prin care puteau fi legați de Dragostea infinită. El a adus lumină în lume ca să risipească întunericul spiritual și să descopere adevărul… Adevărul, care trebuia să restaureze și să reînnoiască, are puterea de a distruge răul; dar când răul continuă să fie nutrit în suflet, acesta ajunge să îl distrugă și pe păcătos. (…)

Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.

Încă de la apariția creștinismului în lume, s-a pornit o luptă pe viață și pe moarte împotriva adevărului… Aceia care suferă pentru adevăr cunosc valoarea unei Evanghelii curate, a unei Biblii libere și a libertății de conștiință. – Bible Echo (Australia), 12 martie 1894

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO