Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb și acum văd. (Ioan 9:25)

Împreună cu Domnul Hristos și cu ucenicii Săi, trecem, în drumul nostru istoric de astăzi, pe lângă un orb care imploră milă. Întrebându-L despre cauza acestei suferințe, Domnul Hristos le răspunde ucenicilor: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (v. 3). „Satana, autorul păcatului […], îi făcuse pe oameni să creadă că suferințele și moartea vin de la Dumnezeu – ca o pedeapsă arbitrară, din cauza păcatului” (Viața lui Iisus, ed. 2015, p. 406). Această rătăcire o împărtășeau și ucenicii. Oare noi mai cultivăm acest spirit acuzator și exclusivist față de cei în suferință?

Apoi, Marele Medic face tină și unge ochii orbului cu ea, spunându-i să se spele în Scăldătoarea Siloamului. Desigur, „nu era putere de vindecare în tină sau în scăldătoarea la care orbul a fost trimis […], ci în puterea lui Hristos. Fariseii nu puteau fi decât uimiți de vindecare. Totuși erau plini de ură […], deoarece minunea fusese săvârșită în zi de Sabat” (Ibidem, p. 407). Ei îl cheamă pe tânăr și-l interoghează. Cu înțelepciune de la Duhul Sfânt, el devine un martor pentru Hristos și-i înfruntă pe farisei: „Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși; ci, dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic” (v. 31-33). Anchetatorii nu se pot împotrivi logicii sale. Dar, ca să nu dea impresia unei înfrângeri, îl excomunică.

Domnul Hristos află ce i s-a întâmplat și îl întreabă: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu”? „Pentru întâia oară, orbul privește fața Celui care îl vindecase”. Împreună cu orbul vindecat, răspund și eu: „Cred, Doamne, […] și (el) I se închină” (v. 38).

„Nu numai vederea fizică i-a fost restabilită, ci […] Hristos S-a descoperit sufletului său și el L-a primit ca pe Cel trimis de Dumnezeu.” (Ibidem, p. 410)

Și ochii mei au fost deschiși de Marele Medic. De când mi-a dat alifia pentru ochi, mă văd și te văd cu alți ochi. Vino și tu la El! Este Singurul care poate oferi o altfel de vedere, fizică și spirituală!

Magdalena Toma, Arad

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO