Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. (Naum 1:7)

Proverbul „Cine seamănă vânt, culege furtună” este folosit în multe situaţii din viaţă. Dincolo de circumstanţe, ideea transmisă este că avem astăzi parte de rezultatele acţiunilor realizate ieri. În Biblie, istoria cetăţii Ninive are legătură cu profetul Naum, dar şi cu proverbul amintit anterior.

Naum este personajul biblic despre care nu avem multe informaţii în afara faptului că este din Elcoş (Naum 1:1). Totuşi, din mesajul transmis, descoperim că este curajos, susţinător al dreptăţii, dar şi mesager al speranţei, căci numele său înseamnă „mângâiere”.

Profetul Naum a avut misiunea să transmită vestea despre distrugerea cetăţii Ninive. În ciuda atitudinii din vremea lui Iona, după un secol, asirienii s-au „pocăit de pocăinţa lor”. Astfel, prin actele de nedreptate şi de violenţă, prin comerţul necinstit, prin imoralitate şi lux, cei din Ninive şi-au semnat singuri verdictul, şi anume condamnarea divină.

Dumnezeul sfânt, puternic şi drept, stăpân al istoriei, îl însărcinează pe Naum să-i avertizeze pe asirienii neascultători că faptele lor de astăzi vor contribui la verdictul ireversibil de mâine. Prin urmare, profetul anunţă consecinţele răzvrătirii lor faţă de îndelunga răbdare manifestată de Dumnezeu.

„Lucrarea fiecărui om este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu şi înregistrată la credincioşie sau necredincioşie. În dreptul fiecărui nume din cărţile cerului, sunt trecute cu o exactitate teribilă orice cuvânt rău şi orice faptă egoistă, orice datorie neîndeplinită şi orice păcat ascuns, orice prefăcătorie iscusită. Avertizările sau mustrările trimise de cer, dar neglijate, clipele risipite, ocaziile nefolosite, influenţa exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.” (Tragedia veacurilor, ed. 2013, p. 396)

Astăzi culegem recolta acţiunilor semănate ieri, dar avem şi posibilitatea de a planta seminţele iubirii, ale răbdării şi bunătăţii. Totul merită făcut în temere de Dumnezeu cu gândul că mâine vom descoperi rezultatele. Dacă evităm drumul răutăţii şi al ambiţiei folosit de niniveni, vom primi nota maximă din partea Cerului.

Florin Răduț, pastor, Conferinţa Oltenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO