Biruința este a Domnului. (1 Samuel 17:47)

Amrafel, Arioc, Chedorlaomer, Tideal, Bera, Birșa, Șineab, Șemeeber; ce știi despre aceste persoane? Dar despre Avram? Hai să vedem astăzi de ce Avram este mai cunoscut decât toți acești împărați contemporani cu el.

În capitolul 14 din cartea Geneza găsim prima descriere din Biblie a unui război între mai multe tabere. De o parte, cinci împărați cu armatele lor, care se războiesc cu alți patru împărați și armatele lor. Primul dintre cei menționați este împăratul Șinearului. Despre câmpia Șinear știm că este locul unde a fost construit turnul Babel, despre care oamenii au zis: „Să ne facem un nume!” Împăratul Șinearului și aliații săi au câștigat războiul împotriva alianței din care făcea parte împăratul Sodomei, luând toate bogățiile și merindele lor. Lot, care locuia în Sodoma, a fost luat și el împreună cu tot ce avea. Astfel, Avram, unchiul lui, împreună cu slujitorii săi, i-au urmărit pe acești împărați biruitori și i-au învins, aducându-l înapoi pe Lot și tot ce luaseră împărații.

Acolo unde oamenii se înalță, se slăvesc pe ei înșiși, rezultatul este Babel, adică încurcătură. Toți cei nouă împărați care urmăreau câștiguri personale, slava lor și bogăție au sfârșit acest război înfrânți. Unii au fugit în munți, alții au ajuns căzuți în fântânile de smoală de pe câmpul de luptă. În schimb, Avram L-a slăvit pe Dumnezeu și, astfel, a primit biruința chiar împotriva împăraților care păreau a avea biruința, însă au sfârșit războiul fugind în noapte…

Stimate cititor, cum ai vrea să termini această zi? Dar toată viața? Dacă îți dorești biruința în toate luptele tale, dacă astăzi vrei izbândă în planurile tale bune, dacă vrei cu adevărat un nume, urmează-L pe Hristos. În capitolul 2 din Epistola către filipeni găsim scris despre El că „S-a dezbrăcat pe Sine Însuși, S-a smerit, de aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume”. Urmându-L, ascultând de El, ne putem bucura de promisiunea unui loc chiar lângă El, pe tronul lui Dumnezeu (Apocalipsa 3:20).

Toader Brândzanic, pastor, Conferința Transilvania de Nord

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO