Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui. (Geneza 4:4)

De numele lui Abel se leagă prima jertfă umană din lumea noastră, primul deces înregistrat pe pământul acesta, primul exemplu de credincioșie cu preţul vieţii din istoria marii lupte dintre bine și rău și primul om credincios ale cărui fapte încă vorbesc, „măcar că este mort” (Evrei 11:4).
Dezamăgiţi de consecinţele păcatului, Adam și Eva și-au educat copiii în așa fel încât să înţeleagă că neascultarea de Dumnezeu, chiar și în cele mai mici și neînsemnate detalii, înseamnă moarte. De asemenea, li s-a prezentat planul divin de salvare prin jertfa Domnului Isus Hristos, reprezentată la data aceea prin jertfele de animale ce trebuiau aduse în acest scop.

„Abel avea un duh de credincioșie faţă de Dumnezeu; el vedea dreptate și milă în purtarea Creatorului faţă de neamul omenesc căzut în păcat și, plin de recunoștinţă, a primit nădejdea răscumpărării.” (Patriarhi și profeţi, p. 59)

Istoria lui Abel ne învaţă că, în marea luptă dintre bine și rău – luptă ce se va încheia la revenirea Domnului Hristos –, Dumnezeu îngăduie ca oamenii buni și credincioși să sufere pentru credinţa lor. De ce? Pentru ca prin ei Dumnezeu să le arate lumilor necăzute urmările păcatului, dar și puterea iubirii divine în viaţa credincioșilor.

Abel îi reprezintă pe cei care, în decursul istoriei, au plătit cu viaţa pentru credinţa lor.

De asemenea, îi reprezintă pe aceia care se închină lui Dumnezeu pe calea prescrisă de El. De când a existat lumea și până la încheierea vremurilor, vor exista doar două clase de oameni. Unii care se închină cum cere Dumnezeu și alţii care se închină cum cred ei. Finalul va fi, fără îndoială, diferit. Ideea că fiecare poate avea credinţa sa și Dumnezeul său este nebiblică. Cei care cred că la Dumnezeu se poate ajunge pe orice cale greșesc. Unii spun că este suficient doar să fii sincer în cele ce crezi, dar sinceritatea nu te duce neapărat pe calea cea dreaptă și nici nu te scutește de răspundere. Istoria se repetă. Tu cui te închini și de partea cui ești?

Titu Ghejan, pastor, Conferința Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO