„Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tiu? Căci numai Tu eşti sfânt, și toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” Apocalipsa 15:4

Apocalipsa 20 este singurul capitol din Biblie unde se pomeneşte despre mia de ani sau mileniu. Să citim primele şase versete din acest capitol. ‘Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia adâncului şi un lanț mare. El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufetele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi nu au înviat până ce nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere.”

Începutul celor o mie de ani este prima înviere. La sfârșitul lor mai există o altă înviere. Cei neprihăniţi sunt înviaţi la prima înviere, adică la a doua venire a lui Isus. Ei vor fi luaţi la cer pentru ca să trăiască şi să împărătească împreună cu Hristos. Cei răi sunt încă în morminte până la a doua înviere care va avea loc după o mie de ani. Satana şi oştirea sa sunt legaţi pe pământ.

Când va veni Isus, se va anunţa că acela care este nedrept va rămâne nedrept, şi acela care este sfânt va fi sfânt în continuare. În ciuda faptului că Satana îşi dă toate străduinţele să ne facă să credem că va mai exista o a doua şansă, Biblia ne învaţă că nu este decât o singură şansă. Dar până atunci uşa este încă deschisă. Noi încă avem posibilitatea să alegem a da răspuns la ciocăniturile pe care Isus le adresează inimilor noastre, pentru a ne pregăti să ne întâlnim cu El. Există speranţă pentru fiecare persoană astăzi, ca şi pentru aceia care au adormit în Isus. Hristos are putere să învieze şi morţii.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO