O corectă cunoaștere a lui Dumnezeu

„Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, si care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15

După ce răspundem dorinţei după mai bine pusă în noi de Dumnezeu, trebuie să începem să cunoaştem acel „mai bine”. Aşadar, al doilea pas al nostru spre Dumnezeu este de a începe să-L cunoaştem pe El şi iubirea Lui.

Dacă cineva primeşte informaţii despre mântuire de la alte persoane, este foarte posibil ca ideile sale privitoare la creştinism să se bazeze pe comportament, deoarece cei mai mulţi oameni definesc creştinismul că fiind un anume tip de comportare. Deci, dacă te vei baza pe opiniile altora, probabil că vei dobândi o înţelegere greşită a caracterului lui Dumnezeu.

„Cercetează Scripturile pentru a te convinge personal că eşti acceptat de Dumnezeu.” Dacă nu vei face aceasta, mai devreme sau mai târziu vei avea probleme. Studiază şi formează-ţi păreri personale. Dobândeşte o cunoaştere personală a adevărului. Nu depinde de ceea ce spun alţii despre Dumnezeu. Nu depinde de pastor. Avem biserici întregi care depind întrutotul de pastor în privinţa cunoaşterii adevărului. Dumnezeu să aibă milă de ei. Probabil că pastorul este tot atât de departe că şi ei de cunoaşterea adevărului. Cel mai sigur este să afli tu însuţi ce este bine şi ce este rău.

Aceasta presupune mai mult decât o simplă citire a Bibliei. Evreii cercetau foarte mult Scripturile, şi totuşi n-au reuşit să Îl cunoască pe Acela pe care ele au fost scrise pentru a-L prezenta. Nu citi Biblia numai pentru că ştii că trebuie citită. Studiază nu numai pentru a aduna informaţii, ci pentru a avea comuniune cu cerul. Nu te ruga numai pentru că să-ţi rezolvi problemele. Roagă-te pentru a stabili şi întări legătura ta cu Dumnezeu. „Caută, şi vei găsi.” Pavel ne spune să căutăm să-L găsim pe Dumnezeu, „măcar că nu este departe de fiecare din noi.” (Fapte 17:27). Dumnezeu a rânduit aceasta.

Să fim siguri însă că Dumnezeu nu este un miraj, o nălucire. Noi nu căutăm un Dumnezeu care S-a înstrăinat de noi sau care Se ascunde cu viclenie. Nu acesta este Dumnezeul Bibliei. Noi avem un Dumnezeu care l-a căutat pe Adam chiar şi după ce acesta a păcătuit. Un Dumnezeu care l-a însoţit pe Iona chiar şi când acesta s-a abătut de la datorie. Un Dumnezeu care a stat alături de Pavel din Tars când acesta asista la uciderea lui Ştefan. Numai după ce vom reuşi să vedem iubirea pe care Dumnezeu ne-o poartă, vom dori ca El să fie alături de noi.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO