Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. (Apocalipsa 21:1)

Grădina Edenului a rămas pe pământ mult timp după ce omul a fost alungat de acolo. Neamului căzut i s-a permis mult timp să privească la căminul inocenţei, accesul fiind blocat doar de îngerii supraveghetori. La poarta Paradisului păzită de heruvimi se descoperea slava divină. Acolo venea Adam cu fiii lui ca să se închine lui Dumnezeu. Acolo îşi înnoiau jurămintele de ascultare de legea pentru călcarea căreia fuseseră alungaţi din Eden. Atunci când, din cauza valului de nelegiuire care a cuprins lumea, s-a hotărât distrugerea ei prin potop, mâna care a sădit Edenul l-a retras de pe pământ. Dar la restaurarea finală, când vor fi „un cer nou şi un pământ nou” (Apocalipsa 21:1), el va fi refăcut mai splendid împodobit decât la început.

Atunci cei care au păzit poruncile lui Dumnezeu vor respira viaţă şi energia nemuritoare la umbra pomului vieţii; iar de-a lungul secolelor nesfârşite, locuitorii lumilor necăzute vor vedea în această grădină a desfătării o mostră din lucrarea desăvârşită a creaţiei lui Dumnezeu, neatinsă de blestemul păcatului – o mostră a ceea ce ar fi putut deveni întregul pământ dacă omenirea ar fi împlinit planul glorios al lui Dumnezeu. […]

Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. În casa celor răscumpăraţi nu va fi nicio lacrimă, niciun cortegiu funerar, niciun semn de doliu. „Niciun locuitor nu zice: «Sunt bolnav!» Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui” (Isaia 33:24). Marele val de fericire se va revărsa şi se va adânci pe parcursul veşniciei.

A venit timpul acela spre care poporul lui Dumnezeu a privit cu dor din clipa în care sabia învăpăiată i-a barat primei perechi intrarea în Eden, timpul acela pentru „răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu” (Efeseni 1:14). Pământul care le-a fost dat oamenilor la început ca împărăţie, dar pe care ei l-au vândut lui Satana şi care a fost atâta vreme stăpânit de puternicul vrăjmaş, a fost redobândit prin marele plan de răscumpărare. Tot ce s-a pierdut din cauza păcatului a fost recâştigat… Scopul iniţial urmărit de Dumnezeu prin crearea pământului s-a împlinit, deoarece pământul devine locuinţa eternă a celor răscumpăraţi.

Harul uimitor al lui Dumnezeu, pp.360-361

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO