Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! (Osea 6:3)

Și astăzi, Dumnezeu foloseşte încă biserica Sa pentru a face cunoscută voinţa Sa pe pământ. Astăzi, vestitorii crucii merg din oraş în oraş şi din ţară în ţară, pregătind calea pentru a doua venire a lui Hristos. Stindardul Legii lui Dumnezeu este înălţat. Spiritul Celui Atotputernic mişcă inimile oamenilor, şi aceia care răspund influenţei Sale devin martori pentru Dumnezeu şi pentru adevărul Său. În multe locuri pot fi văzute persoane consacrate vestind altora lumina care le-a făcut clară calea spre mântuire prin Hristos. Şi, pe măsură ce lasă ca lumina lor să strălucească neîntrerupt, la fel ca aceia care au fost botezaţi cu Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, ei primesc mai mult şi tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. În felul acesta, pământul trebuie să fie luminat de slava lui Dumnezeu. […]

Este adevărat că, în vremea sfârşitului, când lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ va merge spre încheiere, eforturile sârguincioase depuse de credincioşi consacraţi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor fi însoţite de semne deosebite ale aprobării divine. Sub simbolul ploii timpurii şi târzii, ce cade în ţările Orientului la vremea semănatului şi secerişului, prorocii evrei au prezis înzestrarea cu har spiritual a bisericii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului Sfânt din zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii, şi rezultatele ei au fost minunate. La sfârşitul timpului, Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în adevărata biserică.

Dar, în preajma încheierii secerişului pământului, este făgăduită o înzestrare specială cu har spiritual cu scopul pregătirii bisericii pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii; şi tocmai pentru această putere suplimentară trebuie să-şi înalţe creştinii cererile la Domnul secerişului „în timpul ploii târzii”. Drept răspuns, „Domnul urneşte norii plini de fulgere şi vă trimite o ploaie îmbelşugată”. „El vă va da ploaie…, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie” (Zaharia 10:1; Ioel 2:23).

Dar, dacă nu au o vie legătură cu Izvorul oricărei creşteri spirituale, membrii bisericii lui Dumnezeu de astăzi nu vor fi gata pentru vremea secerişului. Dacă nu-şi menţin lămpile pregătite şi arzând, nu vor primi har suplimentar în vreme de deosebită nevoie.

Numai aceia care primesc mereu noi măsuri de har vor avea putere potrivită cu nevoia lor zilnică şi cu capacitatea de a o folosi.

Faptele apostolilor, pp. 53-55

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO