De aceea, fraţi sfinţi care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele-Preot al mărturisirii noastre, adică Isus. (Evrei 3:1)

Domnul nostru răstignit pledează pentru noi înaintea Tatălui, la tronul harului. Noi putem invoca jertfa Lui ispăşitoare pentru iertarea, îndreptăţirea şi sfinţirea noastră. Mielul junghiat este unica noastră speranţă. Credinţa noastră priveşte la El, se prinde de El ca de singurul care poate mântui în chip desăvârşit, iar parfumul ofrandei atotsuficiente este acceptat de Tatăl. Lui Hristos I-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ şi toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui ce crede. Slava lui Hristos este preocupată de succesul nostru. El este vădit interesat de toţi oamenii. El este Mântuitorul nostru care simte împreună cu noi. […]

Să ne aducem aminte că Marele nostru Preot pledează înaintea scaunului harului în favoarea poporului Său răscumpărat. El trăieşte pururea ca să mijlocească pentru noi. „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit.”

Sângele lui Isus pledează cu putere şi eficienţă pentru cei necredincioşi, pentru cei răzvrătiţi, pentru cei care păcătuiesc împotriva marii lumini şi iubiri. Satana stă la dreapta noastră ca să ne acuze, iar Apărătorul nostru stă la dreapta lui Dumnezeu ca să pledeze pentru noi. El nu a pierdut niciun caz ce I-a fost încredinţat. Putem avea încredere în El, fiindcă plasează meritele Sale în dreptul nostru. Amintiţi-vă ce rugăciune a înălţat înainte să fie trădat şi judecat! Auziţi ce rugăciune a făcut pentru noi; pentru că Şi-a adus aminte de noi!

El nu-Şi va uita biserica în lumea aceasta a ispitei. El priveşte la poporul Său încercat şi suferind şi se roagă pentru ei. […] Da, El Se uită la poporul Său din lumea aceasta, din lumea aceasta prigonitoare, care poartă pecetea şi cicatricea blestemului, şi ştie că ei au nevoie de toate resursele divine ale simpatiei şi dragostei Sale. Înainte-mergătorul nostru a intrat pentru noi în templu, dar îl leagă de poporul Său cea mai strânsă simpatie, prin lanţul de aur al dragostei şi adevărului.

El mijloceşte pentru cei mai umili, pentru cei mai apăsaţi şi mai suferinzi, pentru cei mai încercaţi şi ispitiţi. Cu mâinile ridicate, El spune: „Te-am săpat pe palmele Mele.” Lui Dumnezeu îi place să-L asculte pe Fiul Său şi răspunde cererilor Sale.

Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, voi. 7, p. 948

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO