Înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse. (Psalmii 16:11)

Fiecare să dăruiască iubire mai degrabă decât s-o pretindă. Cultivaţi însuşirile cele mai nobile din voi şi fiţi prompţi în recunoaşterea calităţi lor celuilalt. Sentimentul că eşti apreciat generează satisfacţie şi o stare de bine extraordinară. Afecţiunea şi respectul încurajează străduinţele de a deveni desăvârşit şi dragostea însăşi creşte pe măsură ce ne stimulează către ţeluri mai nobile.

Nici soţul, nici soţia nu ar trebui să-şi dizolve individualitatea în personalitatea celuilalt. Fiecare are o relaţie personală cu Dumnezeu. Fiecare trebuie să-L întrebe: „Ce este bine?”, „Ce este rău?”, „Cum pot împlini cel mai bine dezideratul vieţii?” Lăsaţi bogăţia afecţiunii voastre să se reverse către Acela care Şi-a dat viaţa pentru voi. Faceţi ca Hristos să fie primul, ultimul şi cel mai bun în toate. Pe măsură ce dragostea pentru El devine mai profundă şi mai puternică, dragostea fiecăruia dintre voi pentru celălalt va fi curăţită şi întărită. […]

Nici soţul, nici soţia nu ar trebui să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Nu încercaţi să-l siliţi pe celălalt să cedeze în faţa dorinţelor voastre. Nu puteţi face aceasta şi să aveţi în continuare iubire unul pentru celălalt. Fiţi blânzi, răbdători şi îngăduitori, atenţi şi curtenitori. Prin harul lui Dumnezeu, puteţi reuşi să vă faceţi fericiţi unul pe celălalt aşa cum aţi făgăduit în jurământul de căsătorie.

Dar amintiţi-vă că fericirea nu va fi dobândită dacă vă limitaţi la voi înşivă, dacă vă veţi mulţumi să vă revărsaţi toată afecţiunea unul asupra celuilalt. Profitaţi de orice ocazie de a contribui la fericirea celor din jurul vostru. Amintiţi-vă că bucuria adevărată poate fi găsită numai în slujire altruistă. Îngăduinţa şi lipsa de egoism caracterizează cuvintele şi faptele tuturor celor care duc viaţa cea nouă în Hristos. Pe măsură ce veţi căuta să trăiţi ca El, străduindu-vă să biruiţi eul şi egoismul şi să slujiţi nevoilor altora, veţi câştiga victorie după victorie. Astfel, influenţa voastră va binecuvânta lumea.

Bărbaţii şi femeile pot atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei, dacă vor face din Hristos ajutorul lor. Ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face, harul Său va reuşi să împlinească pentru aceia care se dăruiesc Lui cu iubire încrezătoare. Providenţa Sa poate uni inimile cu legături de origina divină. Iubirea nu va fi doar un schimb de vorbe dulci şi linguşitoare. […] O inimă va fi legată de cealaltă cu legăturile de aur ale dragostei ce nu se va stinge.

Divina vindecare, pp. 361-362

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO