Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. (Faptele apostolilor 17:11)

La Bereea, Pavel a găsit iudei doritori să cerceteze adevărurile pe care le prezenta. Raportul lui Luca spune despre ei: „Aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut” (Faptele apostolilor 17:11,12).

Mintea celor din Bereea nu era mărginită din cauza prejudecăţilor. Ei erau dispuşi să cerceteze veridicitatea învăţăturilor propovăduite de apostoli. Ei au studiat Biblia nu din curiozitate, ci pentru a putea afla ce fusese scris cu privire la Mesia cel făgăduit. Ei cercetau zilnic rapoartele inspirate şi, în timp ce comparau text cu text, îngerii cerului erau lângă ei, luminându-le mintea şi influenţându-le inima.

Oriunde sunt vestite adevărurile Evangheliei, cei care din sinceritate doresc să facă binele sunt conduşi la o sârguincioasă cercetare a Scripturilor. Dacă, în timpul evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ, cei cărora le sunt vestite adevărurile probatoare ar urma exemplul celor din Bereea, cercetând zilnic Scripturile şi comparând cu Cuvântul lui Dumnezeu mesajele ce le sunt aduse, ar fi astăzi un număr mare de oameni loiali preceptelor Legii lui Dumnezeu acolo unde acum sunt relativ puţini. Dar, atunci când sunt prezentate adevărurile nepopulare ale Bibliei, mulţi refuză să facă această cercetare. Deşi nu pot contrazice învăţăturile lămurite ale Scripturii, ei manifestă totuşi cea mai mare reticenţă în a studia dovezile oferite. Unii susţin că, deşi învăţăturile acestea sunt adevărate, contează prea puţin dacă ei primesc sau nu lumina nouă şi se agaţă de basme plăcute, folosite de vrăjmaş pentru a rătăci sufletele. În felul acesta, minţile lor sunt orbite de eroare şi ajung să se despartă de Cer.

Toţi vor fi judecaţi după lumina ce le-a fost dată. Domnul îi trimite pe ambasadorii Săi cu un mesaj de mântuire şi îi va trage la răspundere pe aceia care îl aud pentru felul în care tratează cuvintele servilor Săi. Cei care caută cu sinceritate adevărul vor cerceta cu multă grijă, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, învăţăturile prezentate lor.

Faptele apostolilor, pp. 231-232

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO