Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Luca 4:4)

Educaţia nu este decât o pregătire a puterilor fizice, intelectuale şi spirituale pentru cea mai bună îndeplinire a tuturor responsabilităţilor vieţii. Capacitatea de rezistenţă, forţa şi activitatea creierului se diminuează sau cresc în funcţie de cum sunt folosite. Mintea trebuie astfel disciplinată, încât toate puterile ei să fie simetric dezvoltate. […]

Natura experienţei religioase a unei persoane este relevată de caracterul cărţilor pe care aceasta alege să le citească în momentele de răgaz. Pentru a avea un tonus sănătos al minţii şi principii religioase solide, tinerii trebuie să trăiască în comuniune cu Dumnezeu prin Cuvântul Său. Arătându-ne calea de salvare prin Hristos, Biblia este ghidul nostru pentru o viaţă la standarde mai înalte şi mai bune. Ea conţine cea mai interesantă şi mai instructivă istorie şi biografie care a fost scrisă vreodată. Cei a căror imaginaţie nu a devenit pervertită prin citirea ficţiunii vor găsi Biblia ca fiind cea mai interesantă dintre cărţi.

Biblia este Cartea cărţilor. Dacă iubiţi Cuvântul lui Dumnezeu, cercetându-l când aveţi ocazia, ca să puteţi intra în posesia comorilor lui preţioase şi să fiţi cu totul destoinici pentru orice lucrare bună, atunci veţi putea fi siguri că Isus vă va atrage către El. Dar nu este suficient să citiţi Biblia ocazional, fără să căutaţi să înţelegeţi lecţia lui Hristos despre cum vă puteţi conforma cerinţelor Sale. Sunt comori în Cuvântul lui Dumnezeu care nu pot fi descoperite decât printr-o săpare adâncă în mina adevărului.

Mintea firească respinge adevărurile, dar sufletul convertit a suferit o minunată schimbare. Cartea care mai înainte era neatractivă, pentru că revela adevăruri ce mărturiseau împotriva păcătosului, a devenit acum hrana sufletului, bucuria şi consolarea vieţii. Soarele Neprihănirii luminează paginile sfinte şi Duhul Sfânt vorbeşte sufletului prin ele…

Fie ca toţi cei care au cultivat pasiunea pentru lectură uşoară să-şi în drepte acum atenţia spre cuvântul sigur al profeţiei. Luaţi-vă Bibliile şi începeţi să studiaţi cu un interes proaspăt sfintele scrieri ale Vechiului şi Noului Testament. Cu cât studiaţi Biblia mai des şi mai sârguincios, cu atât mai frumoasă vi se va părea şi cu atât mai puţină plăcere veţi avea pentru lectura uşoară. Legaţi această carte preţioasă de inimile voastre. Ea vă va fi un prieten şi o călăuză.

Solii pentru tineret, pp. 271, 273-274

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO