Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. (Psalmii 50:10)

Ceea ce stă la temelia integrităţii în afaceri şi a adevăratului succes este recunoaşterea faptului că Dumnezeu este proprietarul. Creatorul tuturor lucrurilor este adevăratul patron. Noi suntem administratorii Săi. Tot ce avem reprezintă un bun pe care ni l-a încredinţat pentru a-l folosi conform indicaţiilor Lui.

Aceasta este obligaţia fiecărui om şi are de-a face cu întreaga sferă a activităţii umane. Că recunoaştem sau nu, suntem administratorii Lui, deoarece Dumnezeu ne-a dat talente şi capacităţi şi ne-a aşezat în această lume pentru a îndeplini lucrarea pe care ne-a dat-o.

Banii nu sunt ai noştri; nici casele, nici pământul, nici tablourile, nici mobila, nici îmbrăcămintea sau obiectele de lux. Noi suntem străini şi călători. Avem doar în concesiune acele lucruri care ne sunt necesare pentru sănătate şi viaţă… Binecuvântările acestea vremelnice ne sunt date spre administrare pentru a dovedi dacă ni se pot încredinţa bogăţii veşnice. Dacă trecem proba lui Dumnezeu, atunci vom primi acea avuţie dobândită, care va fi a noastră – slavă, onoare şi nemurire.

Dacă ar oferi pentru cauza lui Dumnezeu din banii care le-au fost daţi spre administrare, partea aceea pe care o cheltuiesc pe satisfacere egoistă, pe idolatrie, membrii poporului nostru şi-ar strânge comori în ceruri şi ar împlini lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la ei. însă, ca şi bogatul din parabolă, ei trăiesc în lux. Cheltuiesc extravagant banii pe care Dumnezeu li i-a dat spre a fi folosiţi pentru slava Numelui Său. Nu-şi iau timp să se gândească la responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu. Nu-şi iau timp să se gândească la ziua nu foarte îndepărtată a socotelilor, când vor trebui să răspundă pentru isprăvnicia lor.

Trebuie să ne amintim că la judecată vom da socoteală de felul cum folosim banii lui Dumnezeu. Foarte mult se cheltuie pe plăceri şi satisfacţii egoiste care nu aduc niciun bine real, ci prejudicii clare. Dacă vom înţelege că Dumnezeu este Dătătorul tuturor lucrurilor bune, că banii sunt ai Lui, atunci vom fi înţelepţi în folosirea lor, conformându-ne voinţei Sale sfinte. Lumea, obiceiurile ei, moda nu vor fi standardul nostru. Nu vom avea dorinţa de a ne conforma practicilor ei; nu vom îngădui înclinaţiilor noastre să ne stăpânească.

Căminul adventist, pp. 367-368

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO