Cele 10 porunci cu Sabatul în centru

 Şi în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da.

(Exodul 25:21)

Atunci, Domnul mi-a dat o viziune a sanctuarului ceresc. Templul lui Dumnezeu din cer era deschis şi mi-a fost arătat chivotul lui Dumnezeu, deasupra căruia se afla tronul harului. De o parte şi de alta a chivotului stăteau doi îngeri cu feţele plecate şi cu aripile întinse peste tronul harului, îngerul care mă însoţea în viziune mi-a spus că aceasta reprezintă întreaga oştire a cerului care priveşte cu respect şi cu teamă Legea lui Dumnezeu, care fusese scrisă cu degetul Său.

Isus a ridicat capacul chivotului şi am văzut tablele de piatră, pe care erau scrise Cele Zece Porunci. Am fost uimită când am văzut că porunca a patra era scrisă chiar în centrul celor zece precepte, fiind înconjurată de un nimb de lumină. îngerul mi-a spus: „Dintre toate poruncile, aceasta este singura care îl descrie pe Dumnezeul cel viu ca fiind Acela care a creat cerurile, pământul şi toate lucrurile de pe el.”

Sabatul a fost instituit odată cu întemeierea pământului. Mi-a fost arătat că, dacă Sabatul adevărat ar fi fost respectat, nu ar fi existat niciodată atei şi păgâni. Păzirea Sabatului ar fi ferit lumea de idolatrie.
Dar porunca a patra a fost călcată în picioare, iar noi suntem chemaţi să reparăm spărtura din lege şi să apărăm Sabatul desacralizat. Omul fărădelegii, care s-a înălţat mai presus de Dumnezeu şi s-a gândit să schimbe vremurile şi legea, a determinat o schimbare a Sabatului de la ziua a şaptea în ziua întâi a săptămânii. Prin aceasta, el a făcut o spărtură în Legea lui Dumnezeu. Chiar înainte de marea zi a lui Dumnezeu, este trimis un mesaj pentru a-i avertiza pe oameni să revină la păzirea Legii lui Dumnezeu, pe care antihrist o stricase. Atât prin învăţătură, cât şi prin exemplu, noi trebuie să atragem atenţia asupra spărturii din lege. […]

De asemenea, mi-a fost arătat că îngerul al treilea, care proclamă poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus, reprezintă poporul care acceptă acest mesaj şi îşi înalţă vocea pentru a avertiza lumea să păzească poruncile lui Dumnezeu şi Legea Sa ca pe lumina ochilor şi că mulţi vor răspunde la această avertizare, acceptând Sabatul Domnului. – Schiţe din viaţa mea, pp.95-96

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO