Remediul lui Hristos pentru rugăciunile inerte

 Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit

(Iacov5:16)

Noi, cei care credem în Hristos, avem nevoie de o credinţă mai mare.

Avem nevoie să fim mai fervenţi în rugăciune. Mulţi se întreabă de ce sunt rugăciunile lor atât de inerte, de ce este credinţa lor atât de plăpândă şi de oscilantă, de ce este experienţa lor creştină atât de întunecată şi de nesigură. Nu am postit noi, spun ei, şi „am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?” în capitolul 58 din Isaia, Hristos a arătat cum poate fi schimbată această stare de lucruri. El spune: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-1 şi nu întoarce spatele semenului tău” (vers. 6, 7). Aceasta este reţeta prescrisă de Hristos pentru sufletul speriat, îndoielnic, care tremură. Cei posomorâţi, care umblă trişti înaintea Domnului, să se ridice şi să dea ajutor unuia care are nevoie de ajutor.

Fiecare biserică are nevoie de puterea supraveghetoare a Duhului Sfânt şi acum este timpul să ne rugăm pentru aceasta. Dar Dumnezeu plănuieş- te să cooperăm cu El în toată lucrarea pe care ne-a dat-o. în acest scop, El cheamă biserica Sa să aibă o evlavie superioară, o conştiinţă mai corectă a datoriei, o înţelegere mai clară a obligaţiilor lor faţă de Creator. El îi cheamă să fie un popor curat, sfinţit, lucrător. Iar lucrarea creştină de ajutorare este un mijloc pentru realizarea acestui lucru, fiindcă Duhul Sfânt comunică cu toţi cei care-I slujesc lui Dumnezeu. […]

Toţi locuitorii cerului aşteaptă recrutarea tuturor sufletelor care vor să trudească în domeniile de activitate ale lui Hristos. Pe măsură ce se vor apuca individual de lucrarea ce le-a fost rânduită, membrii bisericilor noastre vor fi înconjuraţi de o atmosferă complet diferită. Binecuvântarea şi vitalitatea vor însoţi eforturile lor. Vor avea experienţa unei cultivări superioare a minţii şi a inimii. Egoismul care le-a acaparat sufletul va fi înfrânt. Credinţa lor va fi un principiu viu. Rugăciunile lor vor fi mai fierbinţi. Influenţa dătătoare de viaţă şi sfinţitoare a Duhului Sfânt va fi revărsată peste ei şi vor fi aduşi mai aproape de împărăţia cerului.

Mântuitorul nu ţine seama de rang şi de clasă, de faimă şi de posesiunile materiale. înaintea Lui, de mare valoare sunt caracterul şi devotamentul. – Mărturii, voi. 6, pp. 266-268

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO