De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.

(2 Petru 3:14)

Domnul doreşte să vadă că lucrarea de vestire a mesajului îngerului al treilea este dusă mai departe cu un succes tot mai mare. Aşa cum a lucrat în toate veacurile pentru a-i da biruinţa poporului Său, tot astfel doreşte să îşi ducă la o împlinire triumfătoare planurile pentru biserica Sa. El le porunceşte sfinţilor Săi credincioşi să înainteze în unitate, mergând din putere în putere, din credinţă la o mare asigurare şi încredere în adevărul şi neprihănirea lucrării Sale.

Trebuie să rămânem neclintiţi ca o stâncă la principiile Cuvântului lui Dumnezeu, aducându-ne aminte că El este cu noi pentru a ne da puterea de a ne confrunta cu fiecare experienţă nouă. Să păstrăm fără încetare în viaţa noastră principiile neprihănirii, pentru a putea să înaintăm din putere în putere, în Numele Domnului. Trebuie să păstrăm ca pe ceva foarte sfânt credinţa confirmată de învăţătura şi aprobarea Duhului lui Dumnezeu încă de la experienţa noastră cea mai timpurie şi până în prezent. Să iubim ca pe ceva foarte preţios lucrarea pe care Domnul a făcut-o să înainteze prin poporul Său păzitor al poruncilor şi care, prin puterea harului Său, va ajunge tot mai puternică şi va avea tot mai mult succes odată cu trecerea timpului. Vrăjmaşul caută să întunece discernământul celor din poporul lui Dumnezeu şi să micşoreze eficienţa lor, dar, dacă vor lucra aşa cum îi îndrumă Duhul lui Dumnezeu, El le va oferi ocazii favorabile pentru lucrarea de refacere a vechilor locuri pustiite. Experienţa lor va fi una de creştere continuă, până când Domnul va coborî din cer cu putere şi mare slavă pentru a pune sigiliul triumfului final asupra credincioşilor Săi.

în faţa noastră se află o lucrare ce va solicita fiecare putere a făpturii omeneşti. Ea va face necesară exercitarea unei credinţe puternice şi a unei vigilenţe continue. Uneori, greutăţile cu care ne vom confrunta vor fi dintre cele mai descurajatoare. însăşi mărimea lucrării ne va înspăimânta. Totuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu, slujitorii Săi vor triumfa în cele din urmă. -Solii alese, cartea 2, pp. 407-408

Am fost profund impresionată de scenele care au trecut recent pe dinaintea mea într-o viziune din timpul nopţii. Părea să aibă loc o mare mişcare -olucrare de înviorare -care avansa în multe locuri. Cei din poporul nostru înaintau în rânduri, răspunzând la chemarea lui Dumnezeu. – Solii alese, cartea 2, p. 402

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO